Podporné skupiny

Projekt: Podporné skupiny

Donor: Slovensko-český ženský fond/ Slovak-Czech Women´s Fund

Cieľom tohto projektu je ponúknuť ženám, na ktorých je páchané násilie, priestor, kde môžu rozvíjať svoju individualitu a osobné kontakty, čo napomáha sociálnej integrácii žien do spoločnosti, prekonávať bariéry sociálnej exklúzie, pretože z násilných párových vzťahoch majú negatívne skúsenosti, často sú izolované. Pocit, že človek nie je sám, že sa stretáva s ľuďmi s rovnakými starosťami, dodáva chuť ísť ďalej a riešiť danú situáciu. Vzájomná podpora, interakcia i spriaznenosť sú základom pre úspešnú spoluprácu a kladné výsledky. Klientky po absolvovaní podporných skupín by mali byť schopné aktívnejšie a produktívne riešiť svoje životné kolízie.

Druhý okruh potrieb je obnovenie podporných skupín. Vzájomná podpora osôb, ktoré prežili podobný osud, napomáha rýchlejšie sa zaradiť do plnohodnotného života, ľahšie prekonať nepriaznivé životné obdobie. Umelecké aktivity – tvorivé dielne pomôžu vytvárať medzi ženami súdržnosť, pocit spolupatričnosti a snáď aj priateľstvá a podporné väzby.

Vďaka finančnému príspevku Slovensko-českého ženského fondu sme mohli obnoviť Detský kútik – doplniť terapeutické pomôcoky, hračky pre deti, aj hračky na ventiláciu násilia, najmä u chlapcov. Doplnili sa kreatívne a logické hračky a hry. Vidíme prínos hlavne v rozmanitosti možností.

Projekt Podporné skupiny – podporné služby pre ženy bol podporený v rámci grantového kola Proti násiliu páchanému na ženách Slovensko-českého ženského fondu a Philip Morris International Inc.

 Slovensko-cesky zensky fond

Prevencia a eliminácia násilia na ženách

Inštitút pre výskum práce a rodiny je riešiteľom národného projektu Prevencia a eliminácia násilia na ženách (v období od júna 2014 do decembra 2015, miesto realizácie Inštitút pre výskum práce a rodiny, Župné nám. 5-6, 812 41 Bratislava).

Národný projekt je zameraný na priamu podporu špecializovaných sociálnych služieb pre ženy zažívajúce násilie. Prostredníctvom 9 partnerov projektu, podporou ich odborných personálnych kapacít sa špecializované sociálne služby stabilizujú a rozšíria. V spolupráci s partnermi projektu sa zriadi aj Národná nonstop bezplatná linka pre ženy zažívajúce násilie a špecializované dištančné internetové poradenstvo. Celkovo sa pomôže viac ako 1 500 ženám zažívajúcim, ohrozeným alebo v minulosti vystavených rôznym formám násilia.

Občianske združenie Žena v tiesni  je partnerom projektu.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Prioritné osi: tu

Tento projekt je spolufinancovaný z ESF (www.esf.gov.sk).

Ciele projektu:

  • Sociálna inklúzia žien ohrozených násilím priamou podporou špecializovaných sociálnych služieb
  • Stabilizácia a rozšírenie špecializovaných sociálnych služieb pre ženy zažívajúce násilie a ich deti
  • Zriadenie národnej bezplatnej nonstop telefonickej linky a dištančného internetového poradenstva pre ženy zažívajúce násilie
  • Stabilizované a dostupné zariadenia poskytujúce obnovené a širšie služby pre ženy zažívajúce násilie
  • Fungujúca a využívaná webstránka krízovej linky s možnosťou online dištančného poradenstva a chatu
  • Fungujúca národná bezplatná poradenská linka zabezpečená vyškolenými pracovníkmi/-čkami
  • Nastavený systém monitoringu, evaluácie a supervízie činnosti na linke
  • Využívaný manuál telefonickej krízovej intervencie a dištančného online poradenstva
  • Distribuované informačné materiály v slovenčine, maďarčine, rómčine, angličtine, vietnamčine a ukrajinčine
  • Posilnená spolupráca medzi partnermi - poskytovateľmi sociálnych služieb a vzájomná výmena informácií a know-how partnerov.

Publicita projektu:infoplagᴺtu

http://www.zenavtiesni.sk/index.php?show=69&PHPSESSID=be4b9733fd6b65a93e7408f7259e5da7

 

http://www.ceit.sk/IVPR/images/IVPR/NP/PEN1/infoplagat_prevencia.pdf

Označenie riestorov: 

http://www.ceit.sk/IVPR/images/IVPR/NP/PEN1/priestor_zenavtiesni.pdf

 

 

PROGRAM KAMPANE Láska ≠ násilie

image

PROGRAM KAMPANE

14.5. 2014 Martin

čas miesto aktivita cieľová skupina
10:00 – 18:00 Divadelné námestie Výstava – Vystúp z kruhu násilia verejnosť

 

19.5.2014 Ružomberok

čas miesto aktivita cieľová skupina
10:00 – 18:00 ul. A. Bernoláka Výstava – Vystúp z kruhu násilia verejnosť
10:00 – 11:00 Kino Kultúra Nebuď ďalšou obeťou študenti a študentky stredných škôl
14:00 – 15:00 Klub dôchodcov Biely Potok Beseda seniori a seniorky

21.5. 2014 Žilina

čas miesto aktivita cieľová skupina
10:00 – 18:00 Hlinkovo námestie Výstava – Vystúp z kruhu násilia verejnosť
10:00 – 11:00 kinoSter Century Cinemas v OC Mirage Nebuď ďalšou obeťou študenti a študentky stredných škôl
15:00 – 16:00 Klub dôchodcov - denné centrum pre seniorov Beseda seniori a seniorky

 

23.5. 2014 Liptovský Mikuláš

čas miesto aktivita cieľová skupina
10:00 – 18:00 Námestie Osloboditeľov Výstava – Vystúp z kruhu násilia verejnosť
10:00 – 11:00
11:30 – 12:30
kino Nicolaus Nebuď ďalšou obeťou študenti a študentky stredných škôl
29.5.2014 14:00 – 15:00 Klub dôchodcov Beseda seniori a seniorky

 

27.5. 2014 Čadca

čas miesto aktivita cieľová skupina
10:00 – 18:00 pred Domom Kultúry Výstava – Vystúp z kruhu násilia verejnosť
10:00 – 11:00 kino Čadca Nebuď ďalšou obeťou študenti a študentky stredných škôl
15:00 – 16:00 Klub dôchodcov Beseda seniori a seniorky

Výstava je organizovaná v rámci projektu Láska ≠ násilie

"Projekt Láska ≠ násilie bol podporený sumou 65 163 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Láska ≠násilie je Posilnenie zraniteľných skupín".

 
OZ ŽENA V TIESNI, P.O.BOX 70, 03601 Martin, tel: 0907 346 374, 0911 346 374, 6628941006/1111 UniCreditBank