Krízové centrum ŽENA V TIESNI

Ak Vám váš partner psychicky, fyzicky, ekonomicky alebo sexuálne ubližuje neváhajte a anonymne sa poraďte s odborníčkami. Netolerujte násilie, máte právo žiť bez násilia. Nehanbite sa vyhľadať odbornú pomoc, za NÁSILIE JE ZODPOVEDNÝ LEN TEN, KTO HO PÁCHA.

Krízové centrum ŽENA V TIESNI je odborná poradňa, ktorá poskytuje pomoc ľudom zažívajúcim násilie v rodine, najmä ženám, prelomiť bariéry mlčania a nájsť cestu k riešeniu ich problémov.

Ženám, na ktorých je páchané násilie, je poskytovaný komplexný poradenský servis (právne, sociálne, psychologické poradenstvo, pomoc pri spisovaní žiadostí, návrhov, sprevádzanie na súdy, políciu, pomoc pri hľadaní bývania, ...). Všetky nami poskytované služby sú BEZPLATNÉ.

Od januára 2013 do decembra 2013 nás v našej činnosti finančne podporuje Slovensko-český ženský fond v rámci projektu „Žena v tiesni - všeobecná podpora“. V utorok a štvrtok od 12:00 do 14:00 hod. sme vyčlenili hodiny právného poradenstva (rodinného, majetkového, trestného), kedy sa môžete telefonicky obrátiť na odborníčky, v prípade potreby objednať sa na osobné stretnutie.
Krízová linka je však dostupná denne od 7:00 do 20:00 hod. na telefónnych číslach 0907 346 374, 0911 346 374. Môžete nás kontaktovať aj emailom na oz.zenavtiesni@tipnet.sk.

Divadelný happening VEC: CESTA ČÍSLO 5

Z intimity domácností do verejného priestoru. Za nulovú  toleranciu násilia páchaného na ženách v spoločnosti! ...KONAJME !

Divadelný happening VEC: Cesta číslo 5 a Vypískajme násilie! je uvádzaný na Slovensku v rámci  Kampane 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách 2011 a je jedinečným projektom spolupráce divadla a ženských mimovládnych organizácií na Slovensku. Touto kampaňou sa slovenské ženské mimovládne organizácie pridávajú k celosvetovej kampani 16 Days of Activism Against Gender Violence Campaign, ktorú jednotlivci a skupiny využívajú ako stratégiu na elimináciu násilia páchaného na ženách prostredníctvom:

  • zvyšovania povedomia o rodovo podmienenom násilí ;
  • posilňovania miestnych aktivít v oblasti boja proti násiliu páchanému na ženách;
  • poukazovania na jasné prepojenie medzinárodných snáh o elimináciu násilia páchaného na ženách;
  • organizovania fór, na ktorých vznikajú nové stratégie boja proti násiliu páchanému na ženách;
  • vytvárania nástrojov na vyvíjanie tlaku na vlády, aby realizovali medzinárodné a národne záväzky, ktoré smerom k eliminácii násilia páchaného na ženách urobili.

Od vzniku tejto celosvetovej kampane v roku 1991 sa do nej zapojilo približne 3 700 organizácií zo 164 krajín sveta.

Divadelný happening VEC: CESTA ČÍSLO 5Divadelný happening o tom, čo môže stretnúť každú z nás, ak ...
Bábkové divadlo na Rázcestí v  Banskej Bystrici
ŠTÚDIO TWIGA  - teater women improvisation gender action, pri Bábkovom divadle na Rázcestí  je prvé slovenské divadelné štúdio venujúce sa stvárneniu ženskej skúsenosti z hľadiska rodu.
Hrajú: herečky a hosťky BDNR
Réžia: Iveta Škripková

Happening VEC: Cesta číslo 5 vychádza z ideí nenásilných prejavov, ktoré oslovujú kumulovaním vnemov, pocitov, muziky, ticha. Takýmto spôsobom demonštruje odpor voči násiliu páchanému na ženách v intímnych vzťahoch, ktoré prostredníctvom dramatického umenia vystupuje z intimity domácností do verejného priestoru. Prečo číslo 5? Pretože existuje päť foriem násilia páchaného na ženách: fyzické, psychické, sexuálne, ekonomické a sociálne. Na každom/každej z nás záleží, na akú cestu sa vydáme.

VYPÍSKAJME NÁSILIE!
Bezpečná ženská sieť
Mimovládne organizácie, ktoré organizujú v jednotlivých mestách akcie: Žena v tiesni – Martin, Neformálna skupina ľudsko-právnych aktivistiek - Poprad, Fenestra - Košice, MyMamy - Prešov, Pomoc rodine - Michalovce, Možnosť voľby - Bratislava a Slovensko-český ženský fond - Bratislava.
Na happening nadväzuje verejné zhromaždenie Vypískajme násilie. „Pískačka“ vychádza z historického kontextu, v 70. rokoch 20. st. sa ženy zažívajúce násilie v Peru prostredníctvom pískania bránili pred násilníckymi partnermi. Vypískajme násilie odkazuje na tento spôsob ochrany a zároveň umožňuje happeningových účastníkom/čkam symbolicky vyjadriť odmietavý postoj voči násiliu páchanému na ženách v našej spoločnosti. Píšťalky budú rozdávane na miestach konania verejného zhromaždenia.

Spolu s nami pískajú:
Banská Bystrica – Iveta Škripková, Bábkové divadlo na Rázcestí Banská Bystrica
Poprad – viceprimátor JUDr. Adrián Kromka
Košice – viceprimátorka Renáta Lenártová
Prešov – Kvetoslava Stražanová, Divadlo Jonáša Záborského Prešov
Martin – Jana Oľhová, Slovenské komorné divadlo Martin
Bratislava – Táňa Pauhofová, Slovenské národné divadlo Bratislava

PROGRAM:
21. 11. 2011 Banská Bystrica, OC EUROPA, 18:00 hod.
24. 11. 2011 Poprad, OC MAX, 18.00 hod.
25.11. 2011 Košice, OC AUPARK, 16. 30 hod.
26. 11. 2011 Prešov, OC MAX, 17.00 hod.
27. 11. 2011 Michalovce, OC ZEMPLÍN, 17. 00 hod.
03. 12. 2011 Martin, OC TULIP, 17. 00 hod.
05. 12. 2011 Bratislava, OC AVION, 17.00 hod.

Akcie sú realizované s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd, Nadácie FILIA, Veľvyslanectva Spojených štátov amerických v Slovenskej republike,  Veľvyslanectva Nórskeho kráľovstva v Slovenskej republike a Veľvyslanectva Holandského kráľovstva v Slovenskej republike. Partnermi akcie sú Europa Shopping Center  Banská Bystrica, ZOC MAX POPRAD, Aupark Shopping Center Košice, ZOC MAX PREŠOV, Zemplín Shopping Center Michalovce, TULIP CENTER MARTIN, Avion Shopping Park Bratislava.

Bližšie informácie o kampani nájdete na:
Webová stránka: www.fenestra.sk Facebook: 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách

Výstava - Vystúp z kruhu násilia

Od júna 2011 začalo OZ Žena v tiesni realizovať projekt Výstavu - Vystúp z kruhu násilia. Tento projekt sa uskutočnuje vďaka finančnej podpore Nadácie SPP.

Výstava Vystúp z kruhu násilia je preventívna aktivita zameraná na oslovenie širokej verejnosti no najmä žien žijúcich v náslinom vzťahu. Touto aktivitou chceme napomôcť k eliminácii násilia v párových vzťahoch, prispieť k zvýšeniu povedomia o problematike násilia páchaného na ženách.

Zámerom výstavy je priblížiť problematiku násilia páchaného na ženách v partnerských vzťahoch verejnosti a poukazať na potrebu ich nulovej tolorencie voči násiliu. Na verejnom priestrastve v mestách bude vystavených 12 figurín v životnej veľkosti s opísanými osudmi žien, ktoré budú upozorňovať na realitu života žien zažívajúcich násilie. Figuríny s osudmi žien, ktoré odišli z nasilnického vzťahu chceme využiť na motiváciu žien, ktoré v takom vzťahu momentálne žijú. Upozorniť ich na možnosť odchodu z násilníckeho vzťahu, poukázať na skutočnosť, že mnohým ženám sa podarilo úspešne odísť. Zároveň chceme upozorniť na fatálne následky násilia - osudy žien, ktoré násilie neprežili.

Návštevníkom počas výstavy budú k dispozícii erudované pracovníčky centra, ktoré im poskytnú informácie týkajúce sa násilia a informačno-propagačné letáky.

Samotná výstava je plánovaná na september 2011 v mestách:

  • Martin
  • Žilina
  • Čadca
  • Dolný Kubín
  • Ružomberok

 
OZ ŽENA V TIESNI, P.O.BOX 70, 03601 Martin, tel: 0907 346 374, 0911 346 374, 6628941006/1111 UniCreditBank