Krízové centrum ŽENA V TIESNI

Ak Vám váš partner psychicky, fyzicky, ekonomicky alebo sexuálne ubližuje neváhajte a anonymne sa poraďte s odborníčkami. Netolerujte násilie, máte právo žiť bez násilia. Nehanbite sa sa vyhľadať odbornú pomoc, za NÁSILIE JE ZODPOVEDNÝ LEN TEN, KTO HO PÁCHA.

Krízové centrum ŽENA V TIESNI je odborná poradňa, ktorá poskytuje pomoc ľudom zažívajúcim násilie v rodine, najmä ženám, prelomiť bariéry mlčania a nájsť cestu k riešeniu ich problémov.

Ženám, na ktorých je páchané násilie je poskytovaný komplexný poradenský servis (právne, sociálne, psychologické poradenstvo, pomoc pri spisovaní žiadostí, návrhov, sprevádzanie na súdy, políciu, pomoc pri hľadaní bývania, ...). Všetky nami poskytované služby sú BEZPLATNÉ.

Od januára 2011 do decembra 2011 nás v našej činnosti finančne podporuje Slovensko-český ženský fond v rámci projektu Všeobecná podpora. V utorok a štvrtok od 12:00 do 14:00 hod. sme vyčlenili časový priestor na poskytovanie právného poradenstva (rodinného, majetkového, trestného), kedy sa môžete telefonicky obrátiť na odborníčky, v prípade potreby objednať sa na osobné stretnutie. Krízová linka je však dostupná denne od 7:00 do 20:00 hod na telefónnych číslach 0907346374, 0911346374. Môžete nás kontaktovať aj emailom na oz.zenavtiesni@tipnet.sk.

Od januára 2011 do júna 2011 sme poskytli pomoc 113 ženám a vykonali sme 807 právnych úkonov v oblasti rodinného, majetkového a trestného práva. Na krízovej linke sme zaznamenali 517 kontaktov. Poradenstvo a pomoc sme ženám poskytovali aj pri osobných stretnutiach.

Od januára 2012 do decembra 2012 nás v našej činnosti finančne podporuje Slovensko-český ženský fond v rámci projektu „Žena v tiesni - všeobecná podpora“. V utorok a štvrtok od 12:00 do 14:00 hod. sme vyčlenili hodiny právného poradenstva (rodinného, majetkového, trestného), kedy sa môžete telefonicky obrátiť na odborníčky, v prípade potreby objednať sa na osobné stretnutie.

Krízová linka je však dostupná denne od 7:00 do 20:00 hod. na telefónnych číslach 0907346374, 0911346374. Môžete nás kontaktovať aj emailom na oz.zenavtiesni@tipnet.sk.

Prevádzku krízovej telefonickej linky od 1.5.2012 do 30.11.2012 realizujeme s finančnou podporou mesta Martin.

Krízové centrum ŽENA V TIESNI

Krízové centrum ŽENA V TIESNI je odborná poradňa, ktorá poskytuje pomoc ľudom zažívajúcim násilie v rodine, najmä ženám, prelomiť bariéry mlčania a nájsť cestu k riešeniu ich problémov.

Ak Vám váš partner psychicky, fyzicky, ekonomicky alebo sexuálne ubližuje neváhajte a anonymne sa poraďte s odborníčkami. Netolerujte násilie, máte právo žiť bez násilia, nehanbite sa, za násilie môže len ten, kto ho pácha a vyhľadajte odbornú pomoc.

V prípade záujmu nás môžete kontaktovať na krízovej linke, ktorá je dostupná denne od januára 2011 od 8:00 do 18:00 hod. na telefónnych číslach 0907 346 374, 0911 346 374, emailom oz.zenavtiesni@tipnet.sk.

Šanca pre skvalitnenie života

Od januára realizujeme projekt Šanca pre skvalitnenie života, ktorý podporuje Nadačný fond ČSOB Finančnej skupiny v Nadácii Pontis.

Počas 6 mesačného trvania projektu

  • nás kontaktovalo na krízovej linke 343 (+ 50 email) žien a
  • uskutočnilo sa 58 osobných stretnutí
  • mesačne sme vyhodnocovali hovory do 15:00hod a po 15:00hod. Do 15:00hod sa uskutočnilo 93 % volaní - 284volaní, po 15hod sa uskutočnilo 7%volaní - 20volaní

  • konalo sa 8 stretnutí podpornej skupiny trvaní 1,5 – 2 hodín podľa potreby klientiek. Podporné skupiny mali charakter otvorenej skupiny, niektoré klientky ju navštevovali pravidelne, iné prichádzali len 3-4x podľa svojej potreby
  • 2 skupiny filiálnej terapie absolvovalo 14 matiek

 
OZ ŽENA V TIESNI, P.O.BOX 70, 03601 Martin, tel: 0907 346 374, 0911 346 374, 6628941006/1111 UniCreditBank