Nebuď ďalšou obeťou II

V rámci projektu Nebuď ďalšou obeťou II, ktorý je realizovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja, sa uskutoční cyklus odborných prednášok na stredných školách Turčianskeho regióna. Projekt je zameraný na problematiku domáceho násilia – násilia páchaného na ženách, určený pre dospievajúce dievčatá vo veku 17 – 19 rokov, tj. 3. ročníky SŠ.

Cyklus prednášok realizujeme každoročne na SŠ Turčianskeho regiónu. Projektom sa snažíme neustále podchytávať mladú generáciu žien, ktoré sú potencionálne ohrozené násilníckym partnerom.

Prednáška je rozdelená do troch blokov:

 • odborná prednáška podporená rozsevom letákov
 • premietnutie filmu od Tomáša Kudrnu - To všechno z lásky – príbehy žien, ktoré zažili násilie od svojho partnera
 • voľná diskusia

Šanca pre skvalitnenie života

Vďaka podpore Nadačného fondu ČSOB Finančnej skupiny v Nadácii Pontis sme od januára 2010 začali realizovať projekt Šanca pre skvalitnenie života. Je zameraný na zachovanie a skvalitnenie špecifických služieb nášho krizového centra Žena v tiesni . Nosné aktivity projektu:

 • poskytovanie špecifických služieb pre ženy zažívajúce násilie
 • podporné skupiny pre ženy zažívajúce násilie
 • filiálna terapia pre deti žijúce v násilnom prostredí
 • krízová telefonická linka v poobedňajších hodinách.

Poradenské služby budú zabezpečené ambulantnou formou, bezplatne od pondelka do piatku.

csob

pontis

Projekt Udržatelnosť špecifických služby pre ženy zažívajúce násilie je realizovaný od januára 2010 vďaka podpore Slovensko- českého ženského fondu.Projekt je zameraný na zachovanie, rozvinutie existujúcich špecifických služieb krízového poradenstva, zvýšeniu ich dostupnosti pre ženy zažívajúce násilie reflektujúc ich potreby žien.

Cieľom projektu je udržať:

 • Dostupnosť služieb poskytovaných pre ženy zažívajúce násilie
 • Prrevádzku Krízovej linky.

Ďakujeme za podporu.

cszf

ŽENU ANI KVETINOU NEUDRIEŠ

Problematika násilia páchaného na ženách je vážny spoločenský problém, zasahuje ženy všetkých spoločenských vrstiev bez rozdielu veku, rasy, náboženstva. Každá žena má právo žiť svoj život bezpečne, slobodne, dôstojne a bez akéhokoľvek ohrozenia.

Občianske združenie Žena v tiesni projektom Ženu ani kvetinou neudrieš chce prispieť k prevencii a eliminácii násilia páchaného na ženách, upozorniť na porušovanie základných ľudských práv žien. Študenti stredných a vysokých škôl budú môcť prostredníctvom dokumentárnych filmov Tomáša Kudrnu (To všechno z lásky, Jen sa dívej) nahliadnuť do prežívania ženy, ktorá žije v násilníckom vzťahu.

Predstavenia sú prístupné zadarmo aj pre verejnosť v popoludňajších hodinách.

 • 21.9.2009 Kino Strojár, Martin 10:00 a 16:00
 • 22.9.2009 Cinemax, Žilina, sála A 10:00 sála D 12:30
 • 23.9.2009 Kino Choč, Dolný Kubín, 10:00 a 16:00
 • 24.9.2009 Dom kultúry, Čadca, 10:00 a 16:00
 • 25.9.2009 kino Kultúra, Ružomberok, 10:00 a 13:30
 • 28.9.2009 Multikino Europa Cinemas, Banská Bystrica 10:00 a 13:30
 • 29.9.2009 Kino Hron, Žiar nad Hronom 10:00 a 15:00
 • 30.9.2009 Kino Orbis, Rimavská Sobota 10:00 a 16:00
 • 1.10.2009 Dom Kultúry ŽSK, Zvolen 10:00 a 16:00
 • 2.10. 2009 Kino Apollo, Lučenec 10:00 a 14:00

Projekt je realizovaný vďaka finančnej podpore Rady vlády SR pre prevenciu kriminality Ministerstva vnútra, Žilinského a Banskobystrického kraja.

zenuanikvetinouneudries
 
OZ ŽENA V TIESNI, P.O.BOX 70, 03601 Martin, tel: 0907 346 374, 0911 346 374, 6628941006/1111 UniCreditBank