Prierez činnosti január - marec 2015

 

Prierez činností január – marec 2015

 

 • poskytovanie špecializovaného poradenstva pre ženy zažívajúce násilie v intímnych vzťahoch, ambulantné poradenské služby boli poskytované v pracovných dňoch od 7:00 do 17:00 hod., krízová linka bola dostupná v čase od 7:00 do 20:00 hod. v pracovných dňoch, víkendoch a počas sviatkov, internetová poradňa bola realizovaná prostredníctvom mailu a možnosti anonymného kontaktu prostredníctvom web stránky v pracovných dňoch.

AKTIVITY:

 • realizácia projektu Láska násilie, ktorýbol podporený z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation.

 • vedenie besedy o téme násilia páchaného na ženách pre študentov a študentky základnej školy v Kláštore pod Znievom a na stredných školách v Martine.

 • vypracovanie projektu Nebuď ďalšou obeťou VI.

 • vypracovanie projektov k podpore financovania krízovej linky.

 • inzercia OZ Žena v tiesni v Turčianskych novinách.

 

 

ŠTATISTIKA:

 

 • za mesiace január, február, marec 2015 evidujeme: 34 nových klientiek

 • 80 osobných konzultácii, 384 volaní na krízovej linke, 92 úkonov emailového poradenstva

 • 1675 úkonov zameraných na pomoc klientkám

 

 

 

Prierez činnosti január - marec 2015

 

 

Prierez činností január – marec 2015

 

 

 

 • poskytovanie špecializovaného poradenstva pre ženy zažívajúce násilie v intímnych vzťahoch, ambulantné poradenské služby boli poskytované v pracovných dňoch od 7:00 do 17:00 hod., krízová linka bola dostupná v čase od 7:00 do 20:00 hod. v pracovných dňoch, víkendoch a počas sviatkov, internetová poradňa bola realizovaná prostredníctvom mailu a možnosti anonymného kontaktu prostredníctvom web stránky v pracovných dňoch.

 

AKTIVITY:

 

 • realizácia projektu Láska násilie, ktorýbol podporený z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation.

 • vedenie besedy o téme násilia páchaného na ženách pre študentov a študentky základnej školy v Kláštore pod Znievom a na stredných školách v Martine.

 • vypracovanie projektu Nebuď ďalšou obeťou VI.

 • vypracovanie projektov k podpore financovania krízovej linky.

 • inzercia OZ Žena v tiesni v Turčianskych novinách.

 

 

 

ŠTATISTIKA:

 

 • za mesiace január, február, marec 2015 evidujeme: 34 nových klientiek

 • 80 osobných konzultácii, 384 volaní na krízovej linke, 92 úkonov emailového poradenstva

 • 1675 úkonov zameraných na pomoc klientkám

 

 

 

 

2%

file:///C:/Users/zvt/Desktop/zvt.jpg

 
OZ ŽENA V TIESNI, P.O.BOX 70, 03601 Martin, tel: 0907 346 374, 0911 346 374, 6628941006/1111 UniCreditBank