ŽENU ANI KVETINOU NEUDRIEŠ

Problematika násilia páchaného na ženách je vážny spoločenský problém, zasahuje ženy všetkých spoločenských vrstiev bez rozdielu veku, rasy, náboženstva. Každá žena má právo žiť svoj život bezpečne, slobodne, dôstojne a bez akéhokoľvek ohrozenia.

Občianske združenie Žena v tiesni projektom Ženu ani kvetinou neudrieš chce prispieť k prevencii a eliminácii násilia páchaného na ženách, upozorniť na porušovanie základných ľudských práv žien. Študenti stredných a vysokých škôl budú môcť prostredníctvom dokumentárnych filmov Tomáša Kudrnu (To všechno z lásky, Jen sa dívej) nahliadnuť do prežívania ženy, ktorá žije v násilníckom vzťahu.

Predstavenia sú prístupné zadarmo aj pre verejnosť v popoludňajších hodinách.

  • 21.9.2009 Kino Strojár, Martin 10:00 a 16:00
  • 22.9.2009 Cinemax, Žilina, sála A 10:00 sála D 12:30
  • 23.9.2009 Kino Choč, Dolný Kubín, 10:00 a 16:00
  • 24.9.2009 Dom kultúry, Čadca, 10:00 a 16:00
  • 25.9.2009 kino Kultúra, Ružomberok, 10:00 a 13:30
  • 28.9.2009 Multikino Europa Cinemas, Banská Bystrica 10:00 a 13:30
  • 29.9.2009 Kino Hron, Žiar nad Hronom 10:00 a 15:00
  • 30.9.2009 Kino Orbis, Rimavská Sobota 10:00 a 16:00
  • 1.10.2009 Dom Kultúry ŽSK, Zvolen 10:00 a 16:00
  • 2.10. 2009 Kino Apollo, Lučenec 10:00 a 14:00

Projekt je realizovaný vďaka finančnej podpore Rady vlády SR pre prevenciu kriminality Ministerstva vnútra, Žilinského a Banskobystrického kraja.

zenuanikvetinouneudries
 
OZ ŽENA V TIESNI, P.O.BOX 70, 03601 Martin, tel: 0907 346 374, 0911 346 374, 6628941006/1111 UniCreditBank