Krízové centrum ŽENA V TIESNI

Ak Vám váš partner psychicky, fyzicky, ekonomicky alebo sexuálne ubližuje neváhajte a anonymne sa poraďte s odborníčkami. Netolerujte násilie, máte právo žiť bez násilia. Nehanbite sa vyhľadať odbornú pomoc, za NÁSILIE JE ZODPOVEDNÝ LEN TEN, KTO HO PÁCHA.

Krízové centrum ŽENA V TIESNI je odborná poradňa, ktorá poskytuje pomoc ľudom zažívajúcim násilie v rodine, najmä ženám, prelomiť bariéry mlčania a nájsť cestu k riešeniu ich problémov.

Ženám, na ktorých je páchané násilie, je poskytovaný komplexný poradenský servis (právne, sociálne, psychologické poradenstvo, pomoc pri spisovaní žiadostí, návrhov, sprevádzanie na súdy, políciu, pomoc pri hľadaní bývania, ...). Všetky nami poskytované služby sú BEZPLATNÉ.

Od januára 2013 do decembra 2013 nás v našej činnosti finančne podporuje Slovensko-český ženský fond v rámci projektu „Žena v tiesni - všeobecná podpora“. V utorok a štvrtok od 12:00 do 14:00 hod. sme vyčlenili hodiny právného poradenstva (rodinného, majetkového, trestného), kedy sa môžete telefonicky obrátiť na odborníčky, v prípade potreby objednať sa na osobné stretnutie.
Krízová linka je však dostupná denne od 7:00 do 20:00 hod. na telefónnych číslach 0907 346 374, 0911 346 374. Môžete nás kontaktovať aj emailom na oz.zenavtiesni@tipnet.sk.

 
OZ ŽENA V TIESNI, P.O.BOX 70, 03601 Martin, tel: 0907 346 374, 0911 346 374, 6628941006/1111 UniCreditBank