Kampaň 16 dní aktivizmu proti násiliu

25. november – 10.december 2012

Radi by sme Vás pozvali pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti násiliu páchanému na ženách (25. november 2012) na verejné zhromaždenie pod názvom „Vypískajme násilie“ vo viacerých mestách na Slovensku. V Martine sa uskutoční 25. 11. o 18hod pred OC Tulip pod záštitou MVO Fenestra a oz Žena v tiesni. Cieľom aktivity je vytvárať na Slovensku priestor, v rámci ktorého má slovenská verejnosť možnosť vyjadriť odmietavý postoj k násiliu páchanému na ženách symbolickým vypískaním násilia. Takéto aktívne vyjadrovanie odmietavého postoja proti násiliu páchanému na ženách prispieva k znižovaniu tolerancie voči násiliu páchanému na ženách v našej spoločnosti. Takýmto spôsobom chceme podporiť ľudí aby neboli ľahostajní, aby sa angažovali a konali.

Zároveň Vás chceme pozvať dňa 25.11.2012 na verejné zhromaždenie VYPÍSKAJME NÁSILIE o 18 hod pred OC Tulip. Na kampaň 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách nadväzuje Výstava - Vystúp z kruhu násilia, ktorá sa bude konať v OC Tulip v Martine dňa 25.11.2012 od 15 hodiny. Budeme radi, keď nás svojou účasťou podporíte. Viac informácií nájdete na www.fenestra.sk/16-dni-aktivizmu/.

Radi by sme Vás upozornili na prebiehajúcu súťaž pre Vašich študentov. Pri príležitosti Kampane 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách, mimovládna organizácia Fenestra vyhlasuje súťaž „Násilie páchané na ženách nie je IN - KONAJME“. Do súťaže sa môžu zapojiť mladí ľudia vo veku od 18 do 35 rokov, ktorí majú chuť prispieť k zmene postojov slovenskej verejnosti k tomuto závažnému spoločenskému problému.

  • Predstavte si ako by vyzeralo Slovensko bez násilia páchaného na ženách a dievčatách
  • Uvažujte pozitívne o konceptoch rodovej rovnosti, rôznorodosti a rešpektu
  • Využite svoju predstavivosť a umelecké schopnosti, aby ste vyjadrili postoj proti násiliu páchanému na ženách a dievčatách

Práce môžete posielať do 15. decembra 2012, hlasovanie verejnosti bude uzavreté 30. decembra 2012 o polnoci, výsledky súťaže budú vyhlásené 15. januára 2013, víťazné práce budú vystavené 14. februára v Bratislave. Viac info nájdete na www.fenestra.sk/16-dni-aktivizmu/.

Kampaň organizuje mimovládna organizácia Fenestra v spolupráci so Slovensko-českým ženským fondom Bratislava, OZ Žena v tiesni Martin, OZ Pomoc rodine Michalovce, OZ Progresfem Poprad, ZZŽ MyMamy Prešov a Divadlo na opätkoch Spišská Nová Ves. Kampaň realizujeme vďaka finančnej podpore Úradu vlády Slovenskej republiky v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd, Veľvyslanectva Spojených štátov amerických v Slovenskej republike a Veľvyslanectva Holandského kráľovstva v Slovenskej republike. Hlavným mediálnym partnerom kampane je Rozhlas a televízia Slovenska.

 
OZ ŽENA V TIESNI, P.O.BOX 70, 03601 Martin, tel: 0907 346 374, 0911 346 374, 6628941006/1111 UniCreditBank