Krízová linka

Prevádzku krízovej telefonickej linky od 5.3.2013 do 30.11.2013 realizujeme s finančným prispením mesta Martin a od 20.5.2013 do 30.11.2013 aj mesta Vrútky.

 
OZ ŽENA V TIESNI, P.O.BOX 70, 03601 Martin, tel: 0907 346 374, 0911 346 374, 6628941006/1111 UniCreditBank