Prevencia a eliminácia násilia na ženách

Inštitút pre výskum práce a rodiny je riešiteľom národného projektu Prevencia a eliminácia násilia na ženách (v období od júna 2014 do decembra 2015, miesto realizácie Inštitút pre výskum práce a rodiny, Župné nám. 5-6, 812 41 Bratislava).

Národný projekt je zameraný na priamu podporu špecializovaných sociálnych služieb pre ženy zažívajúce násilie. Prostredníctvom 9 partnerov projektu, podporou ich odborných personálnych kapacít sa špecializované sociálne služby stabilizujú a rozšíria. V spolupráci s partnermi projektu sa zriadi aj Národná nonstop bezplatná linka pre ženy zažívajúce násilie a špecializované dištančné internetové poradenstvo. Celkovo sa pomôže viac ako 1 500 ženám zažívajúcim, ohrozeným alebo v minulosti vystavených rôznym formám násilia.

Občianske združenie Žena v tiesni  je partnerom projektu.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Prioritné osi: tu

Tento projekt je spolufinancovaný z ESF (www.esf.gov.sk).

Ciele projektu:

  • Sociálna inklúzia žien ohrozených násilím priamou podporou špecializovaných sociálnych služieb
  • Stabilizácia a rozšírenie špecializovaných sociálnych služieb pre ženy zažívajúce násilie a ich deti
  • Zriadenie národnej bezplatnej nonstop telefonickej linky a dištančného internetového poradenstva pre ženy zažívajúce násilie
  • Stabilizované a dostupné zariadenia poskytujúce obnovené a širšie služby pre ženy zažívajúce násilie
  • Fungujúca a využívaná webstránka krízovej linky s možnosťou online dištančného poradenstva a chatu
  • Fungujúca národná bezplatná poradenská linka zabezpečená vyškolenými pracovníkmi/-čkami
  • Nastavený systém monitoringu, evaluácie a supervízie činnosti na linke
  • Využívaný manuál telefonickej krízovej intervencie a dištančného online poradenstva
  • Distribuované informačné materiály v slovenčine, maďarčine, rómčine, angličtine, vietnamčine a ukrajinčine
  • Posilnená spolupráca medzi partnermi - poskytovateľmi sociálnych služieb a vzájomná výmena informácií a know-how partnerov.

Publicita projektu:infoplagᴺtu

http://www.zenavtiesni.sk/index.php?show=69&PHPSESSID=be4b9733fd6b65a93e7408f7259e5da7

 

http://www.ceit.sk/IVPR/images/IVPR/NP/PEN1/infoplagat_prevencia.pdf

Označenie riestorov: 

http://www.ceit.sk/IVPR/images/IVPR/NP/PEN1/priestor_zenavtiesni.pdf

 

 

 
OZ ŽENA V TIESNI, P.O.BOX 70, 03601 Martin, tel: 0907 346 374, 0911 346 374, 6628941006/1111 UniCreditBank