Podporné skupiny

Projekt: Podporné skupiny

Donor: Slovensko-český ženský fond/ Slovak-Czech Women´s Fund

Cieľom tohto projektu je ponúknuť ženám, na ktorých je páchané násilie, priestor, kde môžu rozvíjať svoju individualitu a osobné kontakty, čo napomáha sociálnej integrácii žien do spoločnosti, prekonávať bariéry sociálnej exklúzie, pretože z násilných párových vzťahoch majú negatívne skúsenosti, často sú izolované. Pocit, že človek nie je sám, že sa stretáva s ľuďmi s rovnakými starosťami, dodáva chuť ísť ďalej a riešiť danú situáciu. Vzájomná podpora, interakcia i spriaznenosť sú základom pre úspešnú spoluprácu a kladné výsledky. Klientky po absolvovaní podporných skupín by mali byť schopné aktívnejšie a produktívne riešiť svoje životné kolízie.

Druhý okruh potrieb je obnovenie podporných skupín. Vzájomná podpora osôb, ktoré prežili podobný osud, napomáha rýchlejšie sa zaradiť do plnohodnotného života, ľahšie prekonať nepriaznivé životné obdobie. Umelecké aktivity – tvorivé dielne pomôžu vytvárať medzi ženami súdržnosť, pocit spolupatričnosti a snáď aj priateľstvá a podporné väzby.

Vďaka finančnému príspevku Slovensko-českého ženského fondu sme mohli obnoviť Detský kútik – doplniť terapeutické pomôcoky, hračky pre deti, aj hračky na ventiláciu násilia, najmä u chlapcov. Doplnili sa kreatívne a logické hračky a hry. Vidíme prínos hlavne v rozmanitosti možností.

Projekt Podporné skupiny – podporné služby pre ženy bol podporený v rámci grantového kola Proti násiliu páchanému na ženách Slovensko-českého ženského fondu a Philip Morris International Inc.

 Slovensko-cesky zensky fond

 
OZ ŽENA V TIESNI, P.O.BOX 70, 03601 Martin, tel: 0907 346 374, 0911 346 374, 6628941006/1111 UniCreditBank