Šanca pre skvalitnenie života

Vďaka podpore Nadačného fondu ČSOB Finančnej skupiny v Nadácii Pontis sme od januára 2010 začali realizovať projekt Šanca pre skvalitnenie života. Je zameraný na zachovanie a skvalitnenie špecifických služieb nášho krizového centra Žena v tiesni . Nosné aktivity projektu:

  • poskytovanie špecifických služieb pre ženy zažívajúce násilie
  • podporné skupiny pre ženy zažívajúce násilie
  • filiálna terapia pre deti žijúce v násilnom prostredí
  • krízová telefonická linka v poobedňajších hodinách.

Poradenské služby budú zabezpečené ambulantnou formou, bezplatne od pondelka do piatku.

csob

pontis

Projekt Udržatelnosť špecifických služby pre ženy zažívajúce násilie je realizovaný od januára 2010 vďaka podpore Slovensko- českého ženského fondu.Projekt je zameraný na zachovanie, rozvinutie existujúcich špecifických služieb krízového poradenstva, zvýšeniu ich dostupnosti pre ženy zažívajúce násilie reflektujúc ich potreby žien.

Cieľom projektu je udržať:

  • Dostupnosť služieb poskytovaných pre ženy zažívajúce násilie
  • Prrevádzku Krízovej linky.

Ďakujeme za podporu.

cszf

 
OZ ŽENA V TIESNI, P.O.BOX 70, 03601 Martin, tel: 0907 346 374, 0911 346 374, 6628941006/1111 UniCreditBank