Nebuď ďalšou obeťou II

V rámci projektu Nebuď ďalšou obeťou II, ktorý je realizovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja, sa uskutoční cyklus odborných prednášok na stredných školách Turčianskeho regióna. Projekt je zameraný na problematiku domáceho násilia – násilia páchaného na ženách, určený pre dospievajúce dievčatá vo veku 17 – 19 rokov, tj. 3. ročníky SŠ.

Cyklus prednášok realizujeme každoročne na SŠ Turčianskeho regiónu. Projektom sa snažíme neustále podchytávať mladú generáciu žien, ktoré sú potencionálne ohrozené násilníckym partnerom.

Prednáška je rozdelená do troch blokov:

  • odborná prednáška podporená rozsevom letákov
  • premietnutie filmu od Tomáša Kudrnu - To všechno z lásky – príbehy žien, ktoré zažili násilie od svojho partnera
  • voľná diskusia

 
OZ ŽENA V TIESNI, P.O.BOX 70, 03601 Martin, tel: 0907 346 374, 0911 346 374, 6628941006/1111 UniCreditBank