Šanca pre skvalitnenie života

Od januára realizujeme projekt Šanca pre skvalitnenie života, ktorý podporuje Nadačný fond ČSOB Finančnej skupiny v Nadácii Pontis.

Počas 6 mesačného trvania projektu

  • nás kontaktovalo na krízovej linke 343 (+ 50 email) žien a
  • uskutočnilo sa 58 osobných stretnutí
  • mesačne sme vyhodnocovali hovory do 15:00hod a po 15:00hod. Do 15:00hod sa uskutočnilo 93 % volaní - 284volaní, po 15hod sa uskutočnilo 7%volaní - 20volaní

  • konalo sa 8 stretnutí podpornej skupiny trvaní 1,5 – 2 hodín podľa potreby klientiek. Podporné skupiny mali charakter otvorenej skupiny, niektoré klientky ju navštevovali pravidelne, iné prichádzali len 3-4x podľa svojej potreby
  • 2 skupiny filiálnej terapie absolvovalo 14 matiek

 
OZ ŽENA V TIESNI, P.O.BOX 70, 03601 Martin, tel: 0907 346 374, 0911 346 374, 6628941006/1111 UniCreditBank