Výstava - Vystúp z kruhu násilia

Od júna 2011 začalo OZ Žena v tiesni realizovať projekt Výstavu - Vystúp z kruhu násilia. Tento projekt sa uskutočnuje vďaka finančnej podpore Nadácie SPP.

Výstava Vystúp z kruhu násilia je preventívna aktivita zameraná na oslovenie širokej verejnosti no najmä žien žijúcich v náslinom vzťahu. Touto aktivitou chceme napomôcť k eliminácii násilia v párových vzťahoch, prispieť k zvýšeniu povedomia o problematike násilia páchaného na ženách.

Zámerom výstavy je priblížiť problematiku násilia páchaného na ženách v partnerských vzťahoch verejnosti a poukazať na potrebu ich nulovej tolorencie voči násiliu. Na verejnom priestrastve v mestách bude vystavených 12 figurín v životnej veľkosti s opísanými osudmi žien, ktoré budú upozorňovať na realitu života žien zažívajúcich násilie. Figuríny s osudmi žien, ktoré odišli z nasilnického vzťahu chceme využiť na motiváciu žien, ktoré v takom vzťahu momentálne žijú. Upozorniť ich na možnosť odchodu z násilníckeho vzťahu, poukázať na skutočnosť, že mnohým ženám sa podarilo úspešne odísť. Zároveň chceme upozorniť na fatálne následky násilia - osudy žien, ktoré násilie neprežili.

Návštevníkom počas výstavy budú k dispozícii erudované pracovníčky centra, ktoré im poskytnú informácie týkajúce sa násilia a informačno-propagačné letáky.

Samotná výstava je plánovaná na september 2011 v mestách:

  • Martin
  • Žilina
  • Čadca
  • Dolný Kubín
  • Ružomberok

 
OZ ŽENA V TIESNI, P.O.BOX 70, 03601 Martin, tel: 0907 346 374, 0911 346 374, 6628941006/1111 UniCreditBank