Osobná konzultácia

OZ ŽENA V TIESNI poskytuje ambulantné poradenstvo pre ženy, na ktorých je páchané násilie, aj pre osoby zažívajúce násilie v rodine. Konzultácie sú bezplatné. Je nutné sa vždy dopredu objednať na tel. 043 422 08 53, 0907 346 374, 0911 346 374 alebo cez email.

Miesto krízového centra je utajené kvôli Vašej bezpečnosti. Pri telefonickom alebo emailovom kontakte, Vás budú poradkyne inštruovať o postupe stretnutia.

V krízovej poradni sme Vám k dispozícii od pondelka do piatku od 8.00 do 15.00 hod.

Bez Vášho vedomia a súhlasu sa žiadne informácie neposkytujú iným osobám, inštitúciám a organizáciám. Pracovníčky poradne sú viazané mlčanlivosťou.

Ženám, na ktorých je páchané násilie poskytujeme komplexný poradenský servis:

  • právne poradenstvo v oblasti rodinného práva – (rozvod, zverenie dieťaťa do výchovy, výživné, … ),
  • právne poradenstvo v oblasti majetkového práva – (zrušenie, vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, … ),
  • právne poradenstvo v oblasti trestného práva – (trestné oznámenie, zastupovanie v trestných konaniach, … ),
  • sociálne a psychologické poradenstvo,
  • pomoc pri spisovaní žiadostí, návrhov,
  • vytvorenie bezpečného plánu odchodu od násilníka,
  • sprevádzanie na súdne konania.

Naše služby sú bezplatné, anonymné a dôverné.

 
OZ ŽENA V TIESNI, P.O.BOX 70, 03601 Martin, tel: 0907 346 374, 0911 346 374, 6628941006/1111 UniCreditBank