Osobná asistencia

Klientkam poskytujeme službu:

  • sociálnej asistencie tzn. sprevádzanie na úrady, súdy a iné inštitúcie,
  • prípravu na súdne pojednávanie,
  • asistenciu na súdne pojednávanie,
  • zastupovanie v trestných konaniach (len v Turčianskom regióne),
  • pomoc a rady pri spisovaní návrhov ( na rôzne súdne konania, ...), trestného oznámenia, žiadostí.
 
OZ ŽENA V TIESNI, P.O.BOX 70, 03601 Martin, tel: 0907 346 374, 0911 346 374, 6628941006/1111 UniCreditBank