Bezpečné rande

Vzťahy bez násilia stoja na vzájomnej dôvere. Dobrý vzťah vyžaduje toleranciu, zodpovednosť i umenie počúvať druhého. Počúvať znamená snažiť sa pochopiť stanovisko druhého, pochopiť, že pre druhého sú city rovnako dôležité ako tvoje pre teba. K násiliu môže dôjsť na príležitostnej schôdzke, na prvom rande, i vo vážnom dlhodobom vzťahu.

Odporúčania pre bezpečné rande:

  • Niekto z tvojho okolia, komu dôveruješ by mal vedieť, kde a s kým ideš.
  • Vhodnejšie miesto na rande je, kde je viacej ľudí a miesto, ktoré poznáte.
  • Máš právo povedať partnerovi Nie a Nesúhlasiť s ním.
  • Máš možnosť kedykoľvek rande opustiť, keď sa necítiš dobre.
  • Máš právo odmietnuť aktivity, ktoré sa ti nepáčia.
  • Ak sa partner rozhodne zaplatiť za Vás účet, nie si povinná mu ho nejako odplatiť.
  • Máš právo, aby partner jednal s tebou s rešpektom a ako so seberovnou, ak to tak nie, vyjadri svoje pocity.
  • Máš právo odmietnuť sex kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu.
  • Tvoj parter nemá právo sa správať agresívne (psychicky, fyzicky, sexuálne) za žiadnych okolností.
  • Dávaj si pozor na klesajúcu schopnosť reagovať pod vplyvom alkoholu a drog!
 
OZ ŽENA V TIESNI, P.O.BOX 70, 03601 Martin, tel: 0907 346 374, 0911 346 374, 6628941006/1111 UniCreditBank