Bezpečnejšie na internete

Pokiaľ používate internet z domu alebo miesta, ku ktorému má prístup aj Váš partner, je možné, že Váš pohyb na internete a e-mailovú komunikáciu bude kontrolovať, a preto

 • je bezpečnejšie používať počítač, ku ktorému nemá partner prístup, napr. v zamestnaní, v najbližšej knižnici, v internetových kaviarňach, u kamarátky, …
 • ak nemôžete používať internet inde ako doma, môžete posilniť svoju bezpečnosť nasledujúcimi krokmi:
  • meňte často svoje prístupové heslo k e-mailovej schránke
  • nevoľte heslá typu dátum narodenia, mená detí
  • voľte kombináciu písmen a čísel

  vlastnosti DOBRÉHO HESLA:
  • je dostatočne dlhé
  • obsahuje aj iné znaky ako je a-z, A-Z
  • heslo sa nedá vyhľadať v slovníku
  • človek ho vie písať rýchlo, najlepšie striedavo obomi rukami
  • je ľahko zapamätateľné

 • stránky, ktoré ste si prezerali, pohyb na internete sa ukladajú v tzv. HISTÓRII. Vo vašom prehliadači môžete históriu prezeraných stránok vymazať.

Váš partner môže vďaka tejto funkcii prehliadať skryté stránky, zložky v počítači, do ktorých sa ukladajú všetky činnosti, ktoré na počítači vykonávate. Násilník tak, môže mať prehľad o Vašich aktivitách, napr. zistí, že hľadáte pomoc, čítate informácie o násilí. Takéto zistenia môže násilník obrátiť proti Vám, môže zvýšiť svoju kontrolu, násilie.

POMOC ako nastaviť zmeny v Histórii prostredníctvom Internet Explorer:

Z ponuky Nástroje vyberte Možnosti internetu. V okne, ktoré sa objaví vyberte zložku Všeobecné. V časti Histórie zvoľte Vymazať históriu a v ponuke koľko dní ponechať v zložke zvoľte 0. V dočasných súboroch Internetu zvoľte odstrániť súbory..

ANI TIETO POSTUPY VŠAK NEMUSIA ZABEZPEČIŤ ÚPLNE VAŠE BEZPEČIE NA INTERNETE!

 
OZ ŽENA V TIESNI, P.O.BOX 70, 03601 Martin, tel: 0907 346 374, 0911 346 374, 6628941006/1111 UniCreditBank