Projekty uskutočnené v roku 2007

Projekt: Skvalitnenie služieb pre ženy, na ktorých je páchané násilie, prostredníctvom systematizácie druhého pracovného miesta

Donor: Slovensko-český ženský fond

Hlavným cieľom projektu bolo organizačné posilnenie poradne prostredníctvom systemizácie 2. pracovného miesta na 6 hod. úväzok. V rámci realizácie projektu sa nám podarilo:

  • udržať a rozvinúť už existujúce služby pre ženy, na ktorých je páchané násilie;
  • vytvoriť podpornú skupinu pre ženy,
  • zvýšiť počet kontaktov v Krízovom centre a na Krízovej telefonickej linke,
  • udržať pracovné štandardy pri náraste pracovných úkonov, intervencie a asistencie pre klientky
  • odborný rast tímu poradne.

Realizácia projektu bola prínosom najmä pre obete domáceho násilia, či už ženy, deti, mužov. Napomohla zvýšiť počet ľudí, ktorým sa v ťažkých životných situáciách dostalo adekvátnej, rýchlej odbornej pomoci.

Projekt: Technické vybavenie poradne

Donor: Úrad vlády SR, SEPS a.s.

Vďaka finančnej podpore sme mohli zariadiť a technicky vybaviť krízovú poradňu a terapeutickú miestnosť. Vytvorenie vhodného prostredia pre naše klietky napomohlo k zlepšeniu pomoci, vytvárania pocitu bezpečia a podpory.

Projekt: Nový priestor

Donor: Citibank

Hlavným cieľom projektu Nový priestor bolo vytvorenie príjemného i účelového prostredia pre podporné skupiny obetí násilia v párových vzťahoch. Vytvorením terapeutických skupín vedených profesionálnym tímom sme sledovali poskytovanie pomoci klientkám pri riešení a zmene ich životnej situácie. Podporné skupiny majú význam pri eliminácii postraumatickej stresovej poruchy, ktorá vzniká vplyvom dlhodobého násilia. Vzájomná podpora osôb, ktoré prežili podobný osud, napomáha rýchlejšie sa zaradiť do plnohodnotného života, ľahšie prekonať nepriaznivé životné obdobie.Výsledkom nami účelovo vynaložených finančných prostriedkov bolo vytvorenie terapeutickej miestnosti, čo sa nám zdarne podarilo.

Projekt: Umlčané svedkyne – Putovná výstava

Donor: ŽSK

Projekt UMLČANÉ SVEDKYNE má pripomínať osudy žien, ktoré násilne zomreli rukou manžela, bývalého manžela, partnera alebo známeho. Výstava má upozorniť na spoločenský problém domáceho násilia, násilia v párových vzťahoch, dopad dlhodobého násilia na život obetí. Výstavu sme realizovali od 6.8. 2007 do 14. 8. 2007 v 7 mestách Žilinského regiónu: Martin, Vrútky, Turčianske Teplice , Ružomberok, Čadca, Žilina, Dolný Kubín. Počas výstavy boli distribuované informačné letáky a vizitky nášho občianskeho združenia: celkovo 2.830 ks letákov  a 2.240 ks vizitiek. 

 
OZ ŽENA V TIESNI, P.O.BOX 70, 03601 Martin, tel: 0907 346 374, 0911 346 374, 6628941006/1111 UniCreditBank