Projekty uskutočnené v roku 2008

Projekt: Pomáhajme zabrániť násiliu na ženách

Donor: Slovensko-český ženský fond

Hlavným cieľom projektu bolo organizačné posilnenie poradne prostredníctvom systemizácie 2.pracovného miesta na 8 hod. úväzok. Vďaka  podpore SCZF sme mohli poskytnúť komplexné poradenstvo, odbornú pomoc, sociálne služby a preventívne aktivity pre 1444 žien, na ktorých je páchané násilie nielen zo Žilinského, ale aj z Banskobystrického a Trenčianskeho kraja. Zaznamenali sme nárast počtu klientiek/ov, ktorí kontaktovali Krízové centrum a Krízovú linku. V rámci nárastu klientely sme zintenzívnili činnosť poradne.

Projekt: Nebuď ďalšou obeťou

Donor: ŽSK

Projekt: Poznaj svoje ženské práva

Donor: Rada vlády

Projekty boli zamerané na vzdelávacie aktivity v téme domáceho násilia – rodovo podmieneného násilia určeného pre stredoškolskú mládež, konkrétne pre dospievajúce dievčatá vo veku 17 – 19 rokov.  Prednáškovú činnosť sme realizovali od septembra 2008 do novembra 2008 na 13 stredných školách Turčianskeho regiónu a jednom internáte. Spolu sme odprezentovali 21 prednášok.
Facilitovaných prednášok sa zúčastnili študentky 2., 3., 4. ročníkov stredných škôl v Turčianskom regióne. Celkovo sa prednášok zúčastnilo 679 študentiek.

Projekt: Podporné skupiny pre ženy, na ktorých je páchané násilie

Donor: SPP

Pilotný projekt Podporné skupiny pre ženy, na ktorých je páchané násilie bol zameraný na rozšírenie služieb pre špecifickú cieľovú skupinu - ženy, na ktorých je páchané násilie. Ženy, na ktorých je páchané násilie, zažívajú v násilných párových vzťahoch negatívne skúsenosti, často sú izolované. Preto sme im ponúkli priestor, kde môžu rozvíjať svoju individualitu a osobné kontakty. Projekt napomohol sociálnej integrácii týraných žien do spoločnosti, prekonávať bariéry sociálnej exklúzie.
Podporné skupiny sme začali realizovať v októbri 2008 do polovice mája 2009. Za trvania projektu sa uskutočnilo 28 podporných stretnutí. Podpornej skupine sa zúčastnilo priemerne 5-8 žien, celkovo 151 žien. Stretnutie boli organizované v časoch od 15:00 do 17:30 (podľa potreby), väčšinou každý štvrtok. Zaznamenali sme nárast osobných stretnutí o 48%. 
Zrealizovaním podporných skupín sme prispeli k zlepšeniu psychickej stránky klientiek a kvality ich života. Pocit, že človek nie je sám, že sa stretáva s ľuďmi s rovnakými starosťami, dodáva chuť ísť ďalej a riešiť danú situáciu. Vzájomná podpora, interakcia i spriaznenosť sú základom pre úspešnú spoluprácu a kladné výsledky. Klientky po absolvovaní podporných skupín podľa ich vyjadrení sú  schopné aktívnejšie a produktívne riešiť svoje životné kolízie.

 
OZ ŽENA V TIESNI, P.O.BOX 70, 03601 Martin, tel: 0907 346 374, 0911 346 374, 6628941006/1111 UniCreditBank