Projekty uskutočnené v roku 2010

Projekt: Šanca pre skvalitnenie života

Donor: Nadačný fond ČSOB Finančnej skupiny v Nadácii Pontis

Projekt, ktorý sa realizoval od januára do októbra 2010, prispel k zachovaniu a skvalitneniu existujúcich špecifických služieb krízového poradenstva. Vďaka realizácii projektu bolo možné:

 • poskytnúť špecifické služby pre 646 žien zažívajúcich násilie,
 • uskutočnilo sa 150 osobných stretnutí klientky s poradkyňou,
 • zrealizovať podporné skupiny pre 59 žien,
 • filiálnu terapiu pre 22 žien zažívajúcich násilie,
 • udržať krízovú telefonickú linku v poobednajších hodinách - celkovo 646 volaní na krízovú linku z toho 10% kontaktov bolov poobednajších hodinách.

Projekt: NEBUĎ ĎALŠOU OBEŤOU II.

Donor: ZASK

Projekt sme zrealizovali v období august – október 2010, bol zameraný na preventívnu prednáškovú činnosť v téme násilia páchaného na ženách, určený pre študentky stredných škôl v Turčianskom regióne. Cyklus prednášok sme realizovali už štvrtý rok za sebou v rámci SŠ Turčianskeho regiónu. Pravidelnými každoročnými projektovými preventívnymi aktivitami sa snažíme neustále podchytávať mladú generáciu žien, ktoré sú potencionálne ohrozené násilníckym partnerom a ktoré sa budú vedieť brániť násiliu za strany partnera.

  Prednáška bola rozdelená do troch blokov:
 • odborná prednáška podporená rozsevom letákov,
 • premietnutie filmu od Tomáša Kudrnu - To všechno z lásky – príbehy žien, ktoré zažili násilie od svojho partnera,
 • voľná diskusia.

Facilitovaných prednášok sa zúčastnili študentky 3., 4. ročníkov stredných škôl v Turčianskom regióne. Celkovo sa prednášok zúčastnilo 206 študentiek zo šiestich škôl.

Projekt: Krízová telefonická linka pre ženy

Donor: Mesto Vrútky

Termín realizácie 1.6.2010 – 30.11.2010. Projekt bol zameraný na podporu krízovej telefonickej linky pre ženy zažívajúce násilie v párových vzťahoch Krízového centra Žena v tiesni.

Projekt: Krízová telefonická linka

Donor: Mesto Martin

Poskytnuté finančné prostriedky od mesta Martin sme použili na pokrytie nákladov krízového centra, ktoré boli potrebné ku vykonaniu nasledovných činnosti:

 • práca vykonaná na krízovej telefonickej linky (pevná/mobilná/internetová);
 • podporné skupiny;
 • filiálna terapia;
 • osobné konzultácie s klientkami;
 • osobné konzultácie s klientkami;
 • preventívne aktivity.

Projekt: Udržatelnosť špecifických služieb pre ženy zažívajúce násilie

Donor: Slovensko-český ženský fond

Projekt bol realizovaný od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010. Hlavným cieľom projektu bolo zachovanie a rozšírenie dostupnosti špecifických služieb, skvalitnenie pomoci a služieb pre ženy zažívajúce násilie.

  Projekt mal dve nosné aktivity:
 • poskytovanie špecifický služieb pre ženy zažívajúce násilie
 • posilnenie krízovej telefonickej linky v poobedňajších hodinách.
  Prínos projektu vidíme v:
 • zachovaní celej šírky existujúcej odbornej práce a služieb pre ženy zažívajúce násilie;
 • zachovaním krízovej linky v poobedňajších hodinách;
 • zachovaní prostredia pre podporné skupiny a filiálnu terapiu;
 • zlepšení situácie a podmienok života žien žijúcich v násilí;
 • postupnej zmene postoja verejnej mienky, vyvrátenie mýtov o domácom násilí.
 
OZ ŽENA V TIESNI, P.O.BOX 70, 03601 Martin, tel: 0907 346 374, 0911 346 374, 6628941006/1111 UniCreditBank