Láska ≠ násilie

OZ Žena v tiesni realizovalo od augusta 2013 do novembra 2015 projekt Láska ≠ násilie.

Vďaka projektu Láska ≠ násilie sa našej organizácii Žena v tiesni, podarilo poskytnúť komplexnú podporu a pomoc ženám zažívajúcim násilie v intímnych vzťahoch v 899 prípadoch. Odborné poradenstvo sme poskytli  v 12500 prípadoch žien zažívajúcich násilie, vrátane právneho (2857 prípadov), psychologického (2053 prípadov) a sociálneho (697 prípadov). Vďaka projektu sme posilnili personálne kapacity poradne, pričom poradkyne  v rámci vzdelávania absolvovali kurz supervízie.

Realizovali sme Kampaň Láska ≠ násilie,  počas ktorej prebiehali tri pod aktivity:

  • V rámci neformálneho vzdelávania sme realizovali preventívnu aktivitu „Nebuď ďalšou obeťou“, ktorá bola určená pre stredné školy a zúčastnilo sa jej 1253 študentiek z Turčianskeho regiónu. Realizáciou projektu sme tak prispeli k informovanosti a orientácii sa v problematike násilia páchaného na ženách ako aj s právami a povinnosťami žien, ktorých sa to týka. Počas prednášok boli distribuované aj informačné materiály - letáky nášho občianskeho združenia študentkám a učiteľkám pre potreby školy. Prednášky boli evalvované – hodnotené študentkami pozitívne a po jej absolvovaní vnímalo tému násilia páchaného na ženách viac ako 70% študentiek inak ako pred  stretnutím.
  • V projekte sme sa zamerali aj na skupinu senioriek a seniorov z pohľadu násilia páchaného na ženách. Formou besied a diskusií, ktoré sa realizovali  v 5 mestách (Martin, Žilina, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Čadca) Žilinského kraja, sme priblížili tému násilia na ženách v seniorskom veku, profily násilníkov. Upozorňovali sme na možné riziká a ohrozenia, pri zažívaní alebo prežití násilia  v intímnych vzťahoch a domácom násilí v seniorskom veku. Projektom sme chceli prispieť k prevencii a eliminácii násilia páchaného na ženách i senioroch a seniorkách. Za celé obdobie realizácie projektu sa besied zúčastnilo 407 seniorov a senioriek.
  • V piatich mestách Žilinského kraja ( Martin, Žilina, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Čadca) sa konala výstava „Vystúp z kruhu násilia“, do ktorej sa zapojilo  10 dobrovoľníkov a dobrovoľníčiek. Výstava bola zameraná na scitlivenie verejnosti voči násiliu na ženách. Touto aktivitou sme chceli poukázať na nulovú toleranciu násilia páchanom na ženách v spoločnosti, zviditeľniť tému a problémy žien, ktoré denne bojujú s násilím v intímnych vzťahoch. Počas Kampane dobrovoľníčky a dobrovoľníci rozdávali propagačné materiály (letáky, nálepky, odznaky a vizitky). Aktivity projektu boli prezentované v médiách.

"Projekt Láska ≠ násilie bol podporený sumou 65 163 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu  Láska ≠ násilie je Posilnenie zraniteľných skupín".

         

Nadácia otvorenej spoločnosti EEA Grants
 
OZ ŽENA V TIESNI, P.O.BOX 70, 03601 Martin, tel: 0907 346 374, 0911 346 374, 6628941006/1111 UniCreditBank