Láska ≠ násilie - cieľ projektu

Cieľom projektu Láska ≠ násilie je eliminácia násilia páchaného na ženách v intímnych vzťahoch prostredníctvom:

  • poskytovania špecifických služieb vychádzajúcich z EU štandardov
  • preventívných aktivít - podporiť nulovú toleranciu násilia v spoločnosti.

Plánované aktivity môžeme rozdeliť do 4 skupín:

  • špecifické poradenské služby pre ženy zažívajúce násilie v intímnych vzťahoch
  • zvýšenie kvality služieb prostredníctvom vzdelávania poradkýň – kurz supervízie
  • preventívne kampane „Vystúp z kruhu násilia“ a „Nebuď ďalšou obeťou“, besedy so seniorkami a seniormi
  • propagačné materiály

Cieľovou skupinou projektu sú:

  • ženy zažívajúce násilie v intímnych vzťahoch,
  • študentky stredných škol,
  • seniorky a seniory,
  • verejnosť.

späť

 
OZ ŽENA V TIESNI, P.O.BOX 70, 03601 Martin, tel: 0907 346 374, 0911 346 374, 6628941006/1111 UniCreditBank