Láska ≠ násilie - priebeh projektu

Prierez činností október – december 2015

poskytovanie špecializovaného poradenstva pre ženy zažívajúce násilie v intímnych vzťahoch, ambulantné poradenské služby boli poskytované v pracovných dňoch od 7:00 do 17:00 hod., krízová linka bola dostupná v čase od 7:00 do 20:00 hod. v pracovných dňoch, víkendoch a počas sviatkov, internetová poradňa bola realizovaná prostredníctvom mailu a možnosti anonymného kontaktu prostredníctvom web stránky v pracovných dňoch.

  AKTIVITY: 
 • Poskytovanie pomoci a podpory ženám zažívajúcim násilie v intímnych partnerských vzťahoch
 • Poskytovanie právneho, psychologického a sociálneho poradenstva pre ženy zažívajúce násilie
 • Účasť na prednáške koordinátorov prevencie základných škôl, ktoré sa konalo v priestoroch Mestskej polície Martin. Prednáška bola organizovaná CPPaP Martin (Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie).
 • Organizovanie prednášky pre seniorov v Domove sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov Horelica. Prednáška sa týkala témy násilia páchaného na senioroch a bola vyžiadaná vedením Domova sociálnych služieb na základe pozitívnych ohlasov z predošlého roka.
 • Organizovanie prednášky, ktorá sa konala v Ústave na výkon trestu a odňatia slobody pre mladistvých v Sučanoch. Prednáška bola organizovaná v rámci programu prevencie a eliminácie domáceho násilia u odsúdených.
  ŠTATISTIKA:
 • za mesiace október, november, december  2015 evidujeme:  27 nových klientiek
 • 43 osobných konzultácii, 273 volaní na krízovej linke, 109 úkonov emailového poradenstva
 • 1324 úkonov zameraných na pomoc klientkám

Prierez činností júl – september 2015

poskytovanie špecializovaného poradenstva pre ženy zažívajúce násilie v intímnych vzťahoch, ambulantné poradenské služby boli poskytované v pracovných dňoch od 7:00 do 17:00 hod., krízová linka bola dostupná v čase od 7:00 do 20:00 hod. v pracovných dňoch, víkendoch a počas sviatkov, internetová poradňa bola realizovaná prostredníctvom mailu a možnosti anonymného kontaktu prostredníctvom web stránky v pracovných dňoch.

  AKTIVITY: 
 • Poskytovanie pomoci a podpory ženám zažívajúcim násilie v intímnych partnerských vzťahoch
 • Poskytovanie právneho, psychologického a sociálneho poradenstva pre ženy zažívajúce násilie
  ŠTATISTIKA:
 • za mesiace júl, august, september  2015 evidujeme:  44 nových klientiek
 • 63 osobných konzultácii, 393 volaní na krízovej linke, 83 úkonov emailového poradenstva
 • 1589 úkonov zameraných na pomoc klientkám

Prierez činností apríl - jún 2015

Poskytovanie špecializovaného poradenstva pre ženy zažívajúce násilie v intímnych vzťahoch, ambulantné poradenské služby boli poskytované v pracovných dňoch od 7:00 do 17:00 hod., krízová linka bola dostupná v čase od 7:00 do 20:00 hod. v pracovných dňoch, víkendoch a počas sviatkov, internetová poradňa bola realizovaná prostredníctvom mailu a možnosti anonymného kontaktu prostredníctvom web stránky v pracovných dňoch.

  AKTIVITY: 
 • Poskytovanie pomoci a podpory ženám zažívajúcim násilie v intímnych partnerských vzťahoch
 • Poskytovanie právneho, psychologického a sociálneho poradenstva pre ženy zažívajúce násilie
 • inzercia OZ  Žena v tiesni v regionálnych novinách Martinsko č.16; Martinsko č.24
  ŠTATISTIKA:
 • za mesiace apríl, máj, jún  2015 evidujeme:  56 nových klientiek
 • 84 osobných konzultácii, 555 volaní na krízovej linke, 124 úkonov emailového poradenstva
 • 3185 úkonov zameraných na pomoc klientkám

Prierez činností január – marec 2015

poskytovanie špecializovaného poradenstva pre ženy zažívajúce násilie v intímnych vzťahoch, ambulantné poradenské služby boli poskytované v pracovných dňoch od 7:00 do 17:00 hod., krízová linka bola dostupná v čase od 7:00 do 20:00 hod. v pracovných dňoch, víkendoch a počas sviatkov, internetová poradňa bola realizovaná prostredníctvom mailu a možnosti anonymného kontaktu prostredníctvom web stránky v pracovných dňoch.

  AKTIVITY:
 • realizácia projektu Láska ≠ násilie, ktorý bol podporený z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation.
 • vedenie besedy o téme násilia páchaného na ženách pre študentov a študentky základnej školy v Kláštore pod Znievom a na stredných školách v Martine.
 • vypracovanie projektu Nebuď ďalšou obeťou VI.
 • vypracovanie projektov k podpore financovania krízovej linky.
  inzercia OZ Žena v tiesni v Turčianskych novinách.
  ŠTATISTIKA:
 • za mesiace január, február, marec 2015 evidujeme: 34 nových klientiek
 • 80 osobných konzultácii, 384 volaní na krízovej linke, 92 úkonov emailového poradenstva
 • 1675 úkonov zameraných na pomoc klientkám

Prierez činností október – december 2014

poskytovanie špecializovaného poradenstva pre ženy zažívajúce násilie v intímnych vzťahoch, ambulantné poradenské služby boli poskytované v pracovných dňoch od 7:00 do 17:00 hod., krízová linka bola dostupná v čase od 7:00 do 20:00 hod. v pracovných dňoch, víkendoch a počas sviatkov, internetová poradňa bola realizovaná prostredníctvom mailu a možnosti anonymného kontaktu prostredníctvom web stránky v pracovných dňoch.

Nosnou aktivitou v danom období bola poradenská činnosť pre ženy zažívajúce násilie v intímnych  vzťahoch a zároveň realizácia druhej časti  Kampane.

  AKTIVITY:
 • realizácia projektu  „Nebuď ďalšou obeťou“ v Martinskom regióne.  Aktivita sa uskutočnila na 11 školách v Martine  a okolí.
 • realizácia Besied pre seniorov v Martine, Ružomberku a Čadci na tému násilia na senioroch.
 • V Rádiu Regina 1/10/2014 Beseda na tému "Násilie páchane na senioroch".
  ŠTATISTIKA:
 • za mesiace október, november, december  2014 evidujeme:  30 nových klientiek
 • 70 osobných konzultácii, 388 volaní na krízovej linke, 56 úkonov emailového poradenstva
 • 1574 úkonov zameraných na pomoc klientkám 

 

 

Prierez činností apríl – jún 2014

 

 • poskytovanie špecializovaného poradenstva pre ženy zažívajúce násilie v intímnych vzťahoch, ambulantné poradenské služby boli poskytované v pracovných dňoch od 7:00 do 17:00 hod., krízová linka bola dostupná v čase od 7:00 do 20:00 hod. v pracovných dňoch, víkendoch a počas sviatkov, internetová poradňa bola realizovaná prostredníctvom mailu a možnosti anonymného kontaktu prostredníctvom web stránky v pracovných dňoch.

 

 • realizácia Kampane Láska násilie v 5 mestách Žilinského kraja (Martin, Žilina,Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Čadca) v rámci realizácie projektu Láska násilie, ktorýbol podporený z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation.

Aktivity:

- premietanie v kinách a beseda pre stredné školy a verejnosť „Nebuď ďalšou obeťou“

- výstava na námestiach „ Vystúp z kruhu násilia“

- beseda so seniormi na tému násilia na senioroch.

- dňa 13.5.2014 mediálny výstup Rádio Rebeca – téma násilie na ženách.

- dňa 14.5.2014 mediálny výstup Rádio Rebeca a TV Turiec k projektu Láska násilie.

 

 • za mesiace apríl, máj, jún 2014 evidujeme:

 

- 25 nových klientiek

 • kontakty 63 už evidovaných klientiek

 • 1315 úkonov zameraných na pomoc klientkám – 92 úkonov sociálneho poradenstva, 167 psychologických úkonov, 217 právnych úkonov a iné

 • 59 osobných konzultácii, 255 volaní na krízovej linke, 54 úkonov emailového poradenstva

 • dve zamestnankyne absolvovali tri časti kurzu supervízie

 • realuzácia Kampane Láska násilie

 

 

Prierez činností január - marec 2014

 

 • poskytovanie špecializovaného poradenstva pre ženy zažívajúce násilie v intímnych vzťahoch, ambulantné poradenské služby boli poskytované v pracovných dňoch od 7:00 do 17:00 hod., krízová linka bola dostupná v čase od 7:00 do 20:00 hod. v pracovných dňoch, víkendoch a počas sviatkov, internetová poradňa bola realizovaná prostredníctvom mailu a možnosti anonymného kontaktu prostredníctvom web stránky v pracovných dňoch

 • za mesiace január, február, marec 2014 evidujeme:

37nových klientiek

 • kontakty od 26 už evidovaných klientiek

 • 2025 úkonov zameraných na pomoc klientkám – 123 úkonov sociálneho poradenstva, 272 psychologických úkonov, 493 právnych úkonov a iné

 • 90 osobných konzultácii, 358 volaní na krízovej linke, 52 úkonov emailového poradenstva

 

 

 • dve zamestnankyne absolvovali dve zo 6 časti kurzu supervízie

 • príprava Kampane Láska násilie

 

 Prierez činností október – december 2013

 

• poskytovanie špecializovaného poradenstva pre ženy zažívajúce násilie v intímnych vzťahoch, ambulantné poradenské služby boli poskytované v pracovných dňoch od 7:00 do 17:00 hod., krízová linka bola dostupná v čase od 7:00 do 20:00 hod. v pracovných dňoch, víkendoch a počas sviatkov, internetová poradňa bola realizovaná prostredníctvom mailu a možnosti anonymného kontaktu prostredníctvom web stránky v pracovných dňoch

• za mesiac október,november,december 2013 evidujeme:

 • 49 nových klientiek
 • kontakty od 36 už evidovaných klientiek
 • 1277 úkonov zameraných na pomoc klientkám – 110 úkonov sociálneho poradenstva, 214 psychologických úkonov, 308 právnych úkonov a iné
 • 53 osobných konzultácii, 231 volaní na krízovej linke, 41 úkonov emailového poradenstva

 

 

Prierez činností august – september 2013

• poskytovanie špecializovaného poradenstva pre ženy zažívajúce násilie v intímnych vzťahoch, ambulantné poradenské služby boli poskytované v pracovných dňoch od 7:00 do 17:00 hod., krízová linka bola dostupná v čase od 7:00 do 20:00 hod. v pracovných dňoch, víkendoch a počas sviatkov, internetová poradňa bola realizovaná prostredníctvom mailu a možnosti anonymného kontaktu prostredníctvom web stránky v pracovných dňoch

• za mesiac august a september 2013 evidujeme:

   • 31 nových klientiek
    Nové klientky
   • kontakty od 38 už evidovaných klientiek
   • 1194 úkonov zameraných na pomoc klientkám – 56 úkonov sociálneho poradenstva, 180 psychologických úkonov, 290 právnych úkonov a iné
   • 69 osobných konzultácii, 201 volaní na krízovej linke, 27 úkonov emailového poradenstva

Osobné konzultáciekrízová linka

späť

 
OZ ŽENA V TIESNI, P.O.BOX 70, 03601 Martin, tel: 0907 346 374, 0911 346 374, 6628941006/1111 UniCreditBank