Aktuálne projekty

Žilinský samosprávny kraj aj v roku 2018 poskytol finančný príspevok OZ Žena v tiesni na prevádzku poskytovanej sociálnej služby – špecializovaného sociálneho poradenstvo pre ženy zažívajúce násilie zo strany svojich partnerov.

1.2.2018
Finančná pomoc Žilinského samosprávneho kraja je prínosom pre všetky naše klientky, ktoré potrebujú pomoc a podporu v období ich ťažkej životnej situácie, keďže príspevok je využitý na zabezpečenie chodu poradne a udržanie pracovných miest poradkýň, ktoré poskytujú komplexné služby pre ženy zažívajúce násilie v partnerských vzťahoch.

Projekt LÁSKA NELÁSKA

2.1.2018
OZ ŽENA V TIESNI začala realizovať projekt LÁSKA NELÁSKA zameraný na preventívne vzdelávacie aktivity v téme rodovo podmieneného násilia páchaného na ženách. Cieľom projektu je informovať širokú laickú verejnosti a mladých ľudí o mýtoch, skutočných príčinách a dôsledkoch násilia páchaného na ženách. A to, s využitím všetkých prostriedkov komunikačných procesov, tak aby sme prispeli k nulovej tolerancii násilia v spoločnosti. Projekt pozostáva z troch hlavných aktivít:
1. KAMPAŇ Láska neláska - formou propagácie kreatívnych materiálov, blogov, diskusií na sociálnych sieťach a na rôznych webových stránkach budeme informovať o problematike násilia na ženách, o možnostiach pomoci, vyvracať mýty a podporovať ľudské práva žien.
2. WEBSTRÁNKA – aktualizácia súčasnej webstránky www.zenavtiesni.sk.
3. ON LINE PORADŇA – spustenie on-line poradne pre ženy na web stránke
organizácie..