Norway grants
Projekt je podporený v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie spolufinancovaného z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR. Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe. Slovenská Republika
background
Občianske združenie Žena v tiesni

poradňa pre ženy zažívajúce násilie

OBČIANSKE ZDRUŽENIE ŽENA V TIESNI (ŽVT) PRACUJE V PROSPECH ELIMINÁCIE NÁSILIA PÁCHANÉHO NA ŽENÁCH UŽ OD ROKU 2005. PORADŇA JE ZAMERANÁ NA POMOC A OCHRANU ŽIEN, KTORÉ ZAŽÍVAJÚ NÁSILIE V PÁROVÝCH VZŤAHOCH A ICH DETÍ.

Občianske združenie Žena v tiesni

Aktuality

Intervenčné centrum

Stretnutie s prezidentkou

Včera bol Medzinárodný deň bez násilia. Práve v tento deň sme sa stretli s pani prezidentkou Zuzanou Čaputovou a ostatnými intervenčnými centrami. Od začiatku roka 2024 sme zaznamenali už päť vrážd a zabití žien, vrátane jedného pokusu. V rámci platformy proti násiliu páchanému na ženách SME TU ????, sme hľadali spolu s odborníčkami a odborníkmi riešenia, ako takýmto tragédiám predchádzať.

Ženské práva sú ľudské práva

Ženské práva = ľudské práva = rómske práva

ŽENSKÉ PRÁVA = ĽUDSKÉ PRÁVA = RÓMSKE PRÁVA Podpora rodovej rovnosti v spoločnosti nie je možná bez zohľadnenia najohrozenejších rómskych dievčat a žien, je potrebné prispieť k posilneniu svojpomoci rómskych žien prostredníctvom posilnenia ich sociálnych sietí, komunikačných a sociálnych zručností a schopnosti sebahodnotenia a sebauvedomenia. Uvedomenie si svojho nerovnocenného postavenia môže byť prvým impulzom k budovaniu sebavedomia nielen rómskych žien. Už len DNES si môžete v centre Martina pozrieť výstavu, na ktorej zistíte, koho vlastne sa ľudské práva týkajú. Príďte. Po ceste si môžete prečítať aj tento článok: https://www.romata.sk/.../nestvorila-ich-priroda-su... Projekt Ženské práva sú ľudské práva je podporený v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie spolufinancovaného z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR. Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Ženské práva sú ľudské práva

Rodové stereotypy na výstave

Ešte do pondelka sa môžete dozvedieť nielen o rodových stereotypoch, ale oveľa viac. Je dôležité si uvedomiť, že: ▪️ Žena môže byť dokonalá aj bez toho, aby sa stala matkou. ▪️ Matka nemusí všetok svoj čas venovať deťom a domácnosti. Má právo na svoje záujmy a prácu. ▪️ Otec sa dokáže postarať o dieťa rovnako kvalitne ako matka. ▪️ Úloha otca nie je redukovaná len na ekonomické zabezpečenie detí. Projekt Ženské práva sú ľudské práva je podporený v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie spolufinancovaného z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR. Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

PODPORILI NÁS