Norway grants
Projekt je podporený v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie spolufinancovaného z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR. Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe. Slovenská Republika
background
Občianske združenie Žena v tiesni

poradňa pre ženy zažívajúce násilie

OBČIANSKE ZDRUŽENIE ŽENA V TIESNI (ŽVT) PRACUJE V PROSPECH ELIMINÁCIE NÁSILIA PÁCHANÉHO NA ŽENÁCH UŽ OD ROKU 2005. PORADŇA JE ZAMERANÁ NA POMOC A OCHRANU ŽIEN, KTORÉ ZAŽÍVAJÚ NÁSILIE V PÁROVÝCH VZŤAHOCH A ICH DETÍ.

Občianske združenie Žena v tiesni

Aktuality

Projekty 2022

Darujte nám 2 %

Pomôžte nám pomáhať. Venujte nám 2 % z dane! Ak ste pracovali ako dobrovoľník či dobrovoľníčka aspoň 40 hodín v roku 2022, máte možnosť venovať 3 % z dane - požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali, o potvrdenie tejto dobrovoľníckej práce. Dôležité termíny: Do 31. marca 2023 - Podanie daňových priznaní zo strany fyzických osôb, ktoré podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami -> vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania. Do 30. apríla 2023 - Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec a zamestnankyňa okrem vyhlásenia zasielajú aj Potvrdenie o zaplatení dane). Popis krokov pre venovanie 2 % z dane: Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane. Vyhlásenie nájdete tu: www.financnasprava.sk.sk.
Najneskôr do 30. apríla 2023 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska. ĎAKUJEME!

Projekty 2022

Kampaň Násilie páchané na ženách

Na Vianoce si všetci želáme šťastné a pokojné sviatky. Avšak, pre ženy zažívajúce násilie a ich deti sú Vianoce nebezpečným obdobím, lebo práve vtedy, keď sú dvere ich domácností zatvorené, sa násilie stupňuje. Jedným z riešení takejto situácie je aj bezpečný odchod od násilníka. Naplánujte si ho.

Projekty 2022

Kampaň Násilie páchané na ženách

Násilie vo vzťahu nezačína po niekoľkých rokoch spolužitia. Práve naopak. Už na začiatku partnerského vzťahu je možné spozorovať signály, ktoré poukazujú na sklony partnera k násilnému správaniu. Sledujte spôsoby správania svojho partnera v rôznych situáciách. Ak si nie ste istá jeho správaním, neváhajte a vyhľadajte pomoc.

PODPORILI NÁS