Norway grants
Projekt je podporený v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie spolufinancovaného z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR. Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe. Slovenská Republika
background
Občianske združenie Žena v tiesni

poradňa pre ženy zažívajúce násilie

OBČIANSKE ZDRUŽENIE ŽENA V TIESNI (ŽVT) PRACUJE V PROSPECH ELIMINÁCIE NÁSILIA PÁCHANÉHO NA ŽENÁCH UŽ OD ROKU 2005. PORADŇA JE ZAMERANÁ NA POMOC A OCHRANU ŽIEN, KTORÉ ZAŽÍVAJÚ NÁSILIE V PÁROVÝCH VZŤAHOCH A ICH DETÍ.

Občianske združenie Žena v tiesni

Aktuality

Bezpečná cesta z násilia

Ukončenie projektu Bezpečná cesta z násilia

Pred pár týždňami sme ukončili projekt Bezpečná cesta z násilia. Hlavnou aktivitou projektu bolo poskytovanie špecializovaného poradenstva ženám a deťom zažívajúcim násilie a posilňovanie kompetencií ľudí v pomáhajúcich profesiách. Samozrejme, v týchto aktivitách naďalej pokračujeme. Okrem toho, o priebehu celého projektu sme pripravili toto krátke video. Ak vás zaujíma viac, klikajte na www.zenavtiesni.sk. Projekt Bezpečná cesta z násilia je podporený v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie spolufinancovaného z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR. Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe. www.norwaygrants.sk/dgv www.zenavtiesni.sk #zenavtiesni #zenskepravasuludskeprava #bezpecnacestaznasilia #eeagrants #SPOLOCNEzaDOBREnapady

Ženské práva sú ľudské práva

Ukončenie projektu Ženské práva sú ľudské práva

O pár dní sa nám končí projekt Ženské práva sú ľudské práva. Celý sa niesol, ako už jeho názov napovedá, v duchu búrania rodových stereotypov. Ale samozrejme, nebol len o tom. O čom teda bol? Pozrite si krátky zostrih z toho, čo všetko sme v rámci tohto projektu urobili a pre viac informácií klikajte na www.zenavtiesni.sk. ???? Projekt Ženské práva sú ľudské práva je podporený v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie spolufinancovaného z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR. Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe. www.norwaygrants.sk/dgv www.zenavtiesni.sk #zenavtiesni #zenskepravasuludskeprava #bezpecnacestaznasilia #eeagrants #SPOLOCNEzaDOBREnapady

Ženské práva sú ľudské práva

Výstava v Ružomberku

Čakáme vás na výstave Ženské práva sú ľudské práva. Výstava práve prebieha v centre Ružomberka pri Hoteli Kultúra a potrvá do 26.4.2024. Tešíme sa na vás. Projekt Ženské práva sú ľudské práva je podporený v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie spolufinancovaného z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR. Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe. www.norwaygrants.sk/dgv www.zenavtiesni.sk

PODPORILI NÁS