Vitajte na stránkach žena v tiesni

Občianske združenie Žena v tiesni z Martina.

Občianske združenie Žena v tiesni z Martina (ŽVT) pracuje v prospech eliminácie násilia páchaného na ženách už od roku 2005). Poradňa je zameraná na pomoc a ochranu žien, ktoré zažívajú násilie v párových vzťahoch a ich detí. Naše aktivity vychádzajú z ľudskoprávnych a feministických východísk, z ktorých vyplývajú postupy a spôsoby práce s klientkami poradne. Znamená to, že násilie považujeme za porušenie ľudských práv žien, za ktoré nesie vinu zneužívateľ. Preto vždy stojíme na strane žien a ich detí, veríme im a nespolupracujeme nikdy so zneužívateľmi. Sme špecializovaná poradňa (akreditovaný subjekt), čo znamená že ženám a ich deťom poskytujeme špecializovanú ochranu a podporu, ktorá zohľadňuje ich rôznorodé individuálne potreby (napr. zmierňovanie dopadov násilia, zvyšovanie a udržanie bezpečnosti, finančné a ekonomické potreby a pod.).

Blog - Mladí ľudia a násilie v prvých vzťahoch

Iba nedávno sme oslavovali deň sv. Valentína, sviatok všetkých zamilovaných a milovaných. Nielen tento deň, ale aj lásku všeobecne si mnohí a mnohé z nás spájajú s pocitmi ako je bezpečie, dôvera, rešpekt jeden voči druhému, otvorená komunikácia a vzájomná podpora....

Podporili nás

Žilinský samosprávny kraj