2% z daní

Dve percentá. Pojem, pre každého známy, v tomto období často skloňovaný.

Touto cestou Vás chceme požiadať, aby ste 2 % z Vašej dane poukázali práve nám. Prečo? Len o dvoch percentách z celkovej odvedenej sumy môžete rozhodnúť. Poukázanie dvoch percent zo zaplatenej dane Vás nič nestojí. Preto by bola škoda nevenovať tieto dve percentá niekomu, kto ich vie zmysluplne použiť.

Zo štatistík Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky vyplýva, že výskyt tzv. domáceho násilia stúpol štvornásobne, a to práve počas pandémie COVID-19. Naše občianske združenie ŽENA V TIESNI už takmer 16 rokov poskytuje komplexné špecializované poradenstvo ženám zažívajúcim násilie v intímnych vzťahoch a ich deťom. Podpora služieb pre ženy zažívajúce násilie je zo strany štátu minimálna. Všetky zdroje na sanáciu pomoci prichádzajú zo zahraničia. Tento rok je prelomový a aj paradoxný. Pomoc pre ženy zo zahraničia končí a Slovensko nemá vytvorený dotačný systém na ich podporu, zároveň pandémia ukázala, že stúpol počet kontaktov žien zažívajúcich násilie o 40%. Preto Vás chceme aj touto cestou požiadať o podporu.Aby sme mohli pomáhať potrebujeme pomoc. Naše kolegyne počas pandémie pracovali a pracujú na Krízovej linke zadarmo cez víkendy, sviatky.

V minulom roku sme aj my zaznamenali výraznú zmenu. Počas 1. vlny pandémie koronavírusu sme evidovali dvojnásobné zvýšenie počtu klientok oproti rovnakému obdobiu v roku 2019 a celkový nárast počtu kontaktov o 57 % oproti rovnakému obdobiu v roku 2019. Okrem toho bolo na Slovensku mnoho žien, ktoré sa z rôznych dôvodov nemohli obrátiť na našu pomoc. Napriek tomu boli počas pandémie COVID-19 pozastavené niektoré dotácie, vďaka ktorým dokážeme zabezpečiť kvalitnú a komplexnú pomoc týmto ženám.

Ambulantné a telefonické poradenstvo je základom našej práce, preto v roku 2020 sa k nám, aj vďaka Vašim 2 %, mohli dovolať ženy zažívajúce násilie bezplatne, za čo Vám aj v ich mene úprimne ďakujeme. Venovanie Vašich 2 % občianskemu združeniu ŽENA V TIESNI bude pre nás najmä tento rok existenčnou pomocou. Z Vašich 2 % dokážeme zabezpečiť nepretržité fungovanie poradenských priestorov, kde so ženami a deťmi pracujeme.

Podporiť nás 2% z Vašej dane môžete prevodom na:

IBAN: SK4411110000006628941006
Obchodné meno (názov): ŽENA V TIESNI
Právna forma: občianske združenie
Adresa: P. O. BOX 70, 036 01, Martin
IČO: 37974581
DIČ: 2022071447

Všetky potrebné formuláre nájdete na www.rozhodni.sk.

Ak by ste nás chceli podporiť aj finančným darom, môžete sa nám ozvať prostredníctvom mailovej adresy: oz.zenavtiesni@gmail.com, kde Vám poskytneme potrebné informácie.

Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať!