background
Civic association WOMAN IN NEED

counseling for women experiencing violence

CIVIL ASSOCIATION WOMEN IN NEED (ŽVT) HAS BEEN WORKING FOR THE ELIMINATION OF VIOLENCE AGAINST WOMEN SINCE 2005. THE COUNSELING COUNCIL IS FOCUSED ON THE HELP AND PROTECTION OF WOMEN WHO EXPERIENCE VIOLENCE AND PEARS.

Civic association WOMAN IN NEED

News

Ženské práva

Vzdelávanie

V tomto období realizujeme vzdelávacie prednášky v základných a stredných školách Žilinského a Prešovského kraja v rámci projektu Ženské práva sú ľudské práva. V prípade záujmu o prednášku vo vašej škole sa nám ozvite na oz.zenavtiesni@gmail.com a dohodneme si pre vás vyhovujúci termín. Projekt je podporený v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR.

Zobraziť viac
Intervenčné centrum

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY

Zákazka pod názvom ,,Vytvorenie spotu“ pre zabezpečenie aktivity A2 k projektu Spot reflektuje na problematiku rodovej rovnosti a rodových stereotypov publikovaný na YouTube, sociálnych sietiach ,,Ženské práva sú ľudské práva“ podporeného v rámci programu „Domáce a rodovo podmienené násilie“ spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Zobraziť viac
Ženské práva

Kampaň

OZ ŽENA V TIESNI pre vás pripravuje vzdelávaciu KAMPAŇ ŽENSKÉ PRÁVA SÚ ĽUDSKÉ PRÁVA. Násilie páchané na ženách v intímnych vzťahoch je rodovo podmienené násilie a preto v rámci kampane budeme zdieľať informácie o téme rodovej rovnosti, rodovej nerovnosti, o rodových stereotypoch a ich vplyve na náš každodenný život.

Intervenčné centrum

INTERVENČNÉ CENTRUM

Od 1. novembra 2021 sa špecializovaná poradňa pre ženy zažívajúce násilie oz ŽENA V TIESNI stala intervenčným centrom, čo znamená, že poskytujeme odbornú pomoc obetiam domáceho násilia. Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na poskytovanie odbornej pomoci obetiam trestných činov.

Projekty 2022

PROJEKTY 2022

Pomoc a podporu pre ženy zažívajúce násilie a ich deti, edukačné, preventívne aktivity ako aj zastupovanie obetí trestných činov zabezpečujeme v roky 2022 prostredníctvom uvedených projektov.

SUPPORT US