Norway grants
Projekt je podporený v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie spolufinancovaného z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR. Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe. Slovenská Republika
background

O projekte

Slovensko je stále krajinou, v ktorej je postavenie žien v rodine a spoločnosti založené na zavedených rodových stereotypoch, čo v praxi znamená, že práva žien nie sú rovnocenné s právami mužov. Ženy sú ohrozené chudobou, obchodovaním so ženami, nerovnosťou v platových podmienkach, no len veľmi pomaly sa tieto nerovnosti odstraňujú. Projekt Ženské práva sú ľudské práva je projektom zameraným na posilnenie kompetencií dievčat a žien. Špeciálny priestor v projekte majú aj rómske ženy z marginalizovaných komunít, pretože tie sú ešte viac ohrozené násilím. Od rómskych žien z marginalizovaných rómskych komunít sa často neočakáva, že budú pracovať. Dievčatá preto často nedokončia ani základnú školu. V minulosti boli zistené prípady predaja žien alebo nútených sobášov. Toto povedomie vo verejnosti chýba, preto ho chceme zvýšiť vzdelávaním mladých i verejnosti prostredníctvom vzdelávania, výstav, kampaní i sociálnych sietí. Veríme, že vďaka nášmu projektu prispejeme k zvýšeniu povedomia, zmene postojov k rodovej rovnosti a netolerancii násilia.

Partnerom projektu je občianske združenie MyMamy, ktoré sa v rámci projektu Ženské práva sú ľudské práva bude venovať vzdelávaniu prevažne rómskej mládeže v Prešovskom kraji. Viac informácií a kontakt na občianske združenie MyMamy nájdete na: https://www.mymamy.sk/kontakt/.

Projekt je podporený v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR.

PODPORILI NÁS