Blog

Mladí ľudia a násilie v prvých vzťahoch

Iba nedávno sme oslavovali deň sv. Valentína, sviatok všetkých zamilovaných a milovaných. Nielen tento deň, ale aj lásku všeobecne si mnohí a mnohé z nás spájajú s pocitmi ako je bezpečie, dôvera, rešpekt jeden voči druhému, otvorená komunikácia a vzájomná podpora. Ale nemusí to vždy byť takto. To čo sa na začiatku javilo ako bezhraničná romantická láska, sa môže stať pre niektorých veľmi obmedzujúcim a násilným vzťahom, založeným na kontrole, žiarlivosti a ubližovaní. Zvlášť mladí ľudia, ktorí zažívajú svoje prvé vzťahy a lásky sú v tomto období veľmi zraniteľní a môžu zotrvávať vo vzťahoch, ktoré nemajú s láskou a partnerstvom nič spoločné. Zahraničné výskumy ukazujú, že mnoho mladých ľudí má nejakú skúsenosť s násilím už počas štúdia na strednej či vysokej škole. Vo svete celá tretina teenagerov vo veku 13 až 17 rokov hovorí, že majú buď oni sami, alebo ich kamaráti skúsenosti s násilím. Násilie počas chodenia zažívajú dievčatá i chlapcov, avšak výskumy ukazujú, že dievčatá a mladé ženy ním bývajú zasiahnuté nepomerne častejšie. V prieskumoch priznalo každé desiate dievča vo veku 17 – 22 rokov, že ju partner bije, alebo je vo vzťahu ponižovaná, alebo bola obmedzovaná svojím priateľom.

Takéto násilie je pre mladé ženy veľmi mätúce. Na strane jednej veľmi túžia mať vzťah a udržať si ho, na strane druhej možno nevedia celkom dobre zhodnotiť partnerovo správanie. Často je to preto, lebo ich priateľ sa k nim nespráva násilne stále, a tak veria, že je to len náhoda a násilie prestane. Možno patríte práve k tým, ktoré takýto zmätok zažívajú priamo vo svojom vzťahu, možno k tým, ktoré a ktorí pozorujete násilné správanie vo vzťahoch svojich kamarátok. Alebo máte kamaráta, ktorý sa správa násilne k svojej priateľke. A pýtate sa ako naozaj môžete rozoznať, že ide o násilie.

Násilný vzťah sa veľmi odlišuje od vzťahu partnerského. Kým partnerský je založený na vzájomnom rešpekte, bez kontroly čo ten druhý robí, násilný je jeho opakom: partner vás kontroluje, číta vám maily, sms-ky, FB, kontroluje s kým a kedy ste boli, ponižuje vás a chce aby ste všetko svoj čas venovala iba jemu. V partnerskom vzťahu môžete bez strachu a slobodne vyjadrovať svoje názory, ktoré môžu byť odlišné od partnerovho, v násilnom si partner presadzuje svoje názory, kritizuje ťa, ponižuje a chce aby sa vzdala svojich záujmov či názorov. Pokiaľ ide o sexuálny život, nik vás nenúti do sexu, sexuálne správanie je vždy postavené na vzájomnej dohode, kde každý rešpektuje, ak ten druhý s niečom nesúhlasí. Naopak, v násilnom vzťahu dochádza často k vynucovaniu si sexuálneho styku a iných praktík. Jednoducho povedané, násilní partneri neuznávajú, že láska nie je synonymom pre vlastníctvo, a že aj keď žijeme vo vzťahu neznamená to, že sa celý náš život musí podriadiť partnerovým nárokom a že nie sme nikoho majetkom. Mnohí násilní chlapci si však myslia, že takto sa správať je ich právo, a že jednoducho môžu kontrolovať svoju partnerku a nariaďovať jej čo má robiť. A ak to nerobí, použijú násilie.

Je veľmi ťažké si priznať, že žijeme v násilnom vzťahu. Už len preto, lebo na začiatku to vyzeralo tak krásne a váš partner patril k tým najúžasnejším a najromantickejším na celom svete. Násilie je však preto tak mätúce, že sa často objaví až po určitom čase, keď si partner myslí, že už vás má isté, že už si násilie jednoducho môže dovoliť, keďže odpútať sa od neho a odísť zo vzťahu je pre vás tak veľmi ťažké. Je preto dôležite o násilí vo vzťahoch vedieť čo najviac, naučiť sa rozpoznávať varovné signály a vedieť čo v takých chvíľach robiť a kde je možné vyhľadať pomoc. Takéto informácie môžete nájsť na našej web stránke www.zenavtiesni.sk (spresniť preklik presne na sekciu pre mladých). Je to stránka našej organizácie Žena v tiesnia, ktorá sa pomáha ženám a dievčatám zažívajúcim násilie už takmer 11 rokov. Zameriava sa aj na preventívne aktivity, vzdelávanie a prácu s mladým ľuďmi. Práve na našej stránke môžete získať ďalšie informácie o násilí počas chodenia a prvých vzťahoch a dozvedieť sa ešte viac o varovných signáloch, ktoré vám pomôžu porozumieť tomu, či žijete v násilnom vzťahu.

Je zrejmé, že je mnoho mladých ľudí, chlapcov a dievčat, ktoré vidia, že násilie zažívajú ich blízke kamarátky, spolužiačky či známe. Alebo majú kamaráta, ktorý sa správa násilne k svojej partnerke. A môžu mať problém s tým, ako sa v takejto situácii zachovať a čo urobiť. Asi najdôležitejšou zásadou je netolerovať násilie a vedieť, že násilie je vždy zodpovedný ten kto ho pácha. Svojej kamarátke, ktorá násilie zažíva sa pokúste povedať, že vždy pri nej budete stáť a pomôžete jej vyhľadať pomoc. Nenúťte ju však do toho, je dôležité, aby nezažívala nátlak z vašej strany, ale aby vedela, že sa o vás vždy môže oprieť. Skúste si prečítať viac o násilí a o tom, čo sa v týchto prípadoch dá robiť. A ak máte kamaráta, ktorý násilie pácha a rozhodnete sa, že s ním o tom chcete hovoriť, skúste mu veľmi presne opísať, prečo si myslíte, že sa správa násilne („minule si je povedal/urobil toto...“). Mali by ste mu na základe toho vysvetliť, že to, ako sa správa, je násilné. Môžete mu tiež povedať, že násilie je u nás trestný čin, a že to môže mať závažný dopad na jeho život a na život jeho priateľky. A skúste mu ponúknuť pomoc, aby s násilím skoncoval. Ak sa potrebujete poradiť, môžete sa taktiež obrátiť na našu organizáciu Žena v tiesni. Prípadne nás môžete pozvať aj na vašu školu, kde môžeme zorganizovať diskusiu na túto tému, na ktorej sa môžete dozvedieť ešte viac. Myslite však vždy na to, že násilie je neospravedlniteľné, a že zastaviť ho môžeme iba ako sa proti nemu všetci a všetky spoločne postavíme.