Ako pomôcť kamarátke

Ak máte kamarátku, ktorá zaživa násilie od svojho partnera, môžete jej pomôcť tak, že prejavíte záujem o jej situácii a ponúknete jej pomoc.

- Načúvajte jej.
- Verte jej..
- Nebagatelizujte správanie jej partnera a podporte kamarátku, aby ani ona neminimalizovala násilne správanie partnera. Ak by obhajovala správanie partnera, že to nie je až také zlé, pripomeňte jej, že násilie je vážna vec.
- Nesúďte ju.
- Neobviňujte ju.
- Uistite ju, že nie je zodpovedná za násilie.
- Povedzte jej, že to nie jej vina.
- Uistite kamarátku, že pre násilie nie je žiadne ospravedlnenie. Násilie si nikto nezaslúži.
- Poskytnite jej číslo na krízovú linku 0907 346 374 (od pondelka do piatka 8:00 – 16:30).

Mýty o násilí z pohľadu kamarátky:

Mýtus: Prečo mám riešiť jej problém – nie je to len jej osobný problém?
Skutočnosť: Násilie nie je osobný problém, je to spoločenský problém, je to trestný čin. Nikto nemá právo druhému ubližovať.

Mýtus: Nemôže to byť také strašné.
Skutočnosť:Žena majú skôr tendenciu bagatelizovať násilie. Častou príčinou zranenia žien je práve násilie od partnera.

Mýtus: Násilie sa nemôže diať v mojom susedstve, mojej kamarátke, jej vzťah je krátky.
Skutočnosť: K násiliu dochádza naprieč celou spoločnosťou, žiadne mesto nie je imúnne. Podľa našich interných štatistík 20% dievčat na stredných školách má skúsenosť s násilím, či už priamu alebo nepriamu ( v rodine, susedstve, kamarátka,....). Varovné signály násilia vo vzťahu je možné odpozorovať už na začiatkoch vzťahu.

Mýtus: Musela ho vyprovokovať.
Skutočnosť: Kamarátka je obeť a nie je to jej vina. Za násilie je zodpovedný ten, kto ho pácha. Nikto si nezaslúži, aby bolo na ňom páchaného násilie.

Mýtus: Keby to bolo také zlé, tak by ich ho opustila.
Skutočnosť: Žiaden vzťah nie je ľahké ukončiť, hlavne ten, v ktorom partner pácha násilie. Kamarátka môže brániť odísť z takého vzťahu strach napr. o svoje zdravie, život, viera v zmenu násilného správania partnera, môže byť na ňom finančné závislá, partner ju môže vydierať, .... .

Mýtus: Ja ho poznám – je to príjemný muž/ chlapec.
Skutočnosť: Násilný muži majú zväčša ako keby dvojitú tvár. Jednu majú pre verejnosť, kde dokážu byť milý, šarmantný, vtipný, nápomocný, galantný ku partnerke a ich druhá tvár potrebuje súkromie vzťahu, 4 steny, žiadnych svedkov, vtedy sa prejaví ich násilne správanie. Aký vie byť za zavretými dverami, nepoznáte, preto verte kamarátke.

Mýtus: Keby chcela pomôcť, požiada o ňu.
Skutočnosť: Vaša kamarátka sa možno bojí vám povedať o svojej situácii. Môže sa hanbiť hovoriť o tom, čo zažíva. Nie je si istá, ako budete reagovať.

Mýtus: Zdá sa mi, že ma kamarátka nechce ani vidieť. Neviem vôbec, či sme ešte kamarátky.
Skutočnosť: Násilník sa vo vzťahu často snaží svoju partnerku izolovať od kamarátiek, rodiny. Chce totálnu kontrolu nad partnerkou a nechce, aby hovorila s druhými. Je dôležité snažiť sa jej dať najavo, že ste tu stále pre ňu a máte o ňu starosť.

Zdroj: spracované podľa http://rosa-os.cz/pro-teenagery/jak-pomoci-pritelkyni/.