Čo robiť

Násilie je trestný čin a nikto nemá právo sa k vám takto správať. Čo môžete pre seba urobiť?

Vyhľadajte odbornú pomoc napr. v krízovom centre OZ Žena v tiesni, kde Vám bude poskytnuté komplexné poradenstvo. Pomôžu Vám odpútať sa od násilníka a začať nový, lepší život. Verte si. My Vám veríme.

Odchod od násilného partnera je veľmi zložitá situácia. Môžete byť vystavená rôznym tváram svojho partnera (prosby, sľuby, krátkodobé prejavy lásky). Milými slovami, ale aj vyhrážkami sa Vás bude snažiť udržať vo vzťahu, alebo dostať späť.

Prvý krok je vždy ťažký. Neospravedlňujte a nebagatelizujte násilie. Nikto nemá právo ubližovať Vám ani deťom. Nehanbite sa za násilie. Hanba padá na toho, kto násilie pácha. Zdôverte sa rodine, priateľom, niekomu komu veríte.

Pokiaľ nič nespravíte, násilie samé neprestane. Za roky, ktoré žijete v násilníckom vzťahu viete, že násilie má tendenciu sa stupňovať. Váš partner Vám mnohokrát sľuboval, že sa zmení. Vždy sa však situácia vrátila do starých koľají. Jeho zmena správania bola krátkodobá, ak vôbec nejaká nastala.

Ak zvažujete odchod od násilného partnera, premyslite si dopredu bezpečnostný plán, aby ste neohrozila seba a ani svoje deti. Vysvetlite deťom, čo sa deje, aby to pochopili. Vyvarujte sa však ohováraniu ich otca.

Ako postupovať pri a po útoku

- v prípade napadnutia volajte políciu na bezplatných telef. číslach 158 alebo 112
- ak ste napadnutá v priebehu volania na políciu, nechajte vyvesený telefón a kričte, pokúste sa dostať k východu a utiecť.
- pred príchodom polície neupratujte prípadné stopy po násilí - dôkazy (rozbité sklo, roztrhané oblečenie, chumáče vlasov, ...).
- s políciou sa snažte hovoriť bez prítomnosti partnera.
- zistite si mená policajtov, ktorí zasahovali a žiadajte zápisnicu zo zásahu.
- podľa Zákona o Policajnom zbore môžu zasahujúci policajti vykázať násilnú osobu z bytu/domu a zakázať jej vstupovať do tohto obydlia po dobu 48 hodín. Doba sa predlžuje, ak na tento čas vychádza víkend alebo sviatok. V tomto čase máte možnosť podať návrh na súd na vydanie predbežného opatrenia na zákaz vstupu násilníka do bytu/domu. Tento návrh môžete podať na súd aj v prípade, ak aj policajti nevykážu násilníka z bytu/domu.
- pokiaľ nebol násilník zaistený, snažte sa aj na krátko odísť z domu, ak je to možné, neodchádzajte bez detí.
- ak Vás násilník zranil počas útoku vyhľadajte lekársku pomoc, je vhodné zaznamenať u ošetrujúceho lekára každé poranenie, ktoré je dôsledkom násilia - aj malé, ak je to možné o lekárskom ošetrení násilníkovi nehovorte, správu odložte na miesto, kde ju partner nemôže nájsť resp. zničiť.
- na polícií, prokuratúre alebo súde môžete podať osobne - ústne do zápisnice alebo písomne prostredníctvom pošty trestné oznámenie. Trestné oznámenie môžete podať aj telegraficky, telefaxom a elektronickými prostriedkami. Podanie, ktoré je urobené týmto spôsobom, je potrebné písomne prostredníctvom pošty alebo ústne potvrdiť do 3 dní, inak sa o podaní nekoná.