Krízová linka

Krízová linka pre ženy zažívajúce násilie

je dostupná
v pracovných dňoch (Pondelok - Piatok) od 15:00 do 18:00
a počas víkendov (Sobota - Nedeľa) od 8:00 do 20:00

na telefónnom čísle 

0907 346 374 a 0911 346 374.


Naša pomoc je bezplatná, anonymná.