Krízová linka

Krízová linka pre ženy zažívajúce násilie

je dostupná v pracovných dňoch od 08:00 do 16:00 na telefónnom čísle 

0907 346 374 a 0911 346 374.


Naša pomoc je bezplatná, anonymná.