Norway grants
Projekt je podporený v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie spolufinancovaného z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR. Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe. Slovenská Republika
background

Pre matky s deťmi

POSILŇOVANIE VZŤAHU MATKA - DIEŤA

Prítomnosť násilia v rodine ovplyvňuje zdravie, psychiku a vývin detí, jeho pohľad na rodinu i budúceho partnera či partnerku, narúša vzťah medzi matkou a dieťaťom, v budúcnosti až 50 % chlapcov môže opakovať násilné konanie svojho rodiča, 50 % dievčat si môže na základe vzoru v rodine nájsť násilníckeho partnera. Dôsledky zažívaného násilia u detí je možné zmierniť vhodne zvolenými nástrojmi s prvkami filiálnej, hrovej terapie alebo spracovaním traumatických zážitkov spojených s násilím.

Jedným z dopadov násilia je narušenie vzťahu medzi matkou a dieťaťom, na jeho posilnenie, prehĺbenie a skvalitnenie je vhodná filiálna terapia. Ide o tréning rodičovských zručností pre matky s deťmi, ktorý sa uskutočňuje metódou hrovej terapie. Tréning pozostáva z 10 teoretických stretnutí matky s terapeutkou v rozsahu jedenkrát týždenne a minimálne sedem predpísaných hrových polhodiniek matky so svojím dieťaťom v rozsahu tiež jedenkrát týždenne. Je vhodná pre deti do 10 rokov, pomôže Vám lepšie porozumieť Vášmu dieťaťu, identifikovať jeho pocity, potreby, vytvorí priestor pre vzájomnú interakciu (preukázanie, že Vám na ňom záleží, má vo Vás istotu, že ono nie je zodpovedné a trestané za situáciu doma).

Individuálna terapia so staršími deťmi pod vedením odbornej pracovníčky napomôže dieťaťu zorientovať sa a vyrovnať sa s rodinnou situáciou. Terapeutická práca poskytne možnosť deťom hovoriť o násilí, prezentovať vlastné pocity v bezpečnom prostredí poradne a následne pracovať s jeho pocitmi a potrebami.

PODPORILI NÁS