background
Civic association WOMAN IN NEED

counseling for women experiencing violence

CIVIL ASSOCIATION WOMEN IN NEED (ŽVT) HAS BEEN WORKING FOR THE ELIMINATION OF VIOLENCE AGAINST WOMEN SINCE 2005. THE COUNSELING COUNCIL IS FOCUSED ON THE HELP AND PROTECTION OF WOMEN WHO EXPERIENCE VIOLENCE AND PEARS.

Civic association WOMAN IN NEED

News

Ženské práva

Kampaň 16 dní aktivizmu

Kampaň 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách je medzinárodná kampaň, ktorá vznikla z iniciatívy prvého Inštitútu pre globálne líderstvo žien (Women´s Global Leadership Institute) sponzorovaného Centrom pre globálne líderstvo žien (Center for Women´s Global Leadership) v roku 1991. Zakladateľky si za začiatok kampane vybrali 25. november (Medzinárodný deň eliminácie násilia páchaného na ženách) a za koniec kampane 10. december (Medzinárodný deň ľudských práv) preto, že chceli symbolicky prepojiť násilie páchané na ženách a ľudské práva a zdôrazniť tak, že takéto násilie je porušovaním ľudských práv žien. OZ ŽENA V TIESNI svojou činnosťou podporuje šírenie myšlienky nulovej tolerancie voči násiliu páchanému na ženách. V období od 25.11.2022 do 10.12.2022 sa zapájame do Kampane 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách, ktorá je pre nás všetkých príležitosťou prelomiť mlčanie a hovoriť o násilí páchanom na ženách. Dnešnou aktivitou v rámci kampane je Výstava Vystúp z kruhu násilia v centre mesta Martin. Dnes, 25.11.2022, keď je Medzinárodný deň eliminácie násilia páchaného na ženách, môžete aj vy vyjadriť svoj názor k násiliu páchanému na ženách zdieľaním obrázku – Hovorím NIE násiliu páchanému na ženách – na vašich sociálnych sieťach. Takýmto spôsobom môže každý a každá z nás povedať jasné NIE násiliu, podporiť kampaň a prispieť k zmene spoločenských postojov k tejto téme, podporiť samotné ženy a deti, ktoré násilie zažívajú. Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe. Projekt Bezpečná cesta z násilia je podporený v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR. www.norwaygrants.sk/dgv www.zenavtiesni.sk #eeagrants

Ženské práva

Výstava Vystúp z kruhu násilia

Srdečne vás pozývame na výstavu Vystúp z kruhu násilia, ktorá sa uskutoční dňa 25.11.2022. Výstava je súčasťou 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách a budeme ju realizovať v rámci projektu ŽENSKÉ PRÁVA SÚ ĽUDSKÉ PRÁVA. Na výstave budete môcť spoznať príbehy žien, ktoré zažívali násilie. Prostredníctvom nich vám chceme priblížiť problematiku násilia páchaného na ženách v intímnych vzťahoch a poukázať na potrebu nulovej tolerancie voči násiliu. Predstavíme vám aj príbehy žien, ktoré odišli z násilníckeho vzťahu - tie môžu byť motiváciou pre ženy, ktoré v takom vzťahu momentálne žijú, pretože existuje možnosť, ako z násilníckeho vzťahu odísť. Pri písaní príbehov žien, ktoré odišli z násilníckeho vzťahu, sme sa inšpirovali príbehmi našich klientok, pričom sme ich upravili tak, aby bola zachovaná ich anonymita a aby žiadna klientka v nich nemohla byť identifikovaná. Výstava Vystúp z kruhu násilia je realizovaná v rámci projektu Ženské práva sú ľudské práva, ktorý je podporený v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR. (Viac informácií o projekte sa dozviete na www.eeagrants.sk a https://skr.sk/vpIEv alebo www.zenavtiesni.sk). Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Projekty 2022

Otváracia konferencia k projektu Bezpečná cesta z násilia

SUPPORT US