background
Občianske združenie Žena v tiesni

poradňa pre ženy zažívajúce násilie

OBČIANSKE ZDRUŽENIE ŽENA V TIESNI (ŽVT) PRACUJE V PROSPECH ELIMINÁCIE NÁSILIA PÁCHANÉHO NA ŽENÁCH UŽ OD ROKU 2005. PORADŇA JE ZAMERANÁ NA POMOC A OCHRANU ŽIEN, KTORÉ ZAŽÍVAJÚ NÁSILIE V PÁROVÝCH VZŤAHOCH A ICH DETÍ.

Občianske združenie Žena v tiesni

Aktuality

Ženské práva

Kampaň 16 dní aktivizmu

Kampaň 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách je medzinárodná kampaň, ktorá vznikla z iniciatívy prvého Inštitútu pre globálne líderstvo žien (Women´s Global Leadership Institute) sponzorovaného Centrom pre globálne líderstvo žien (Center for Women´s Global Leadership) v roku 1991. Zakladateľky si za začiatok kampane vybrali 25. november (Medzinárodný deň eliminácie násilia páchaného na ženách) a za koniec kampane 10. december (Medzinárodný deň ľudských práv) preto, že chceli symbolicky prepojiť násilie páchané na ženách a ľudské práva a zdôrazniť tak, že takéto násilie je porušovaním ľudských práv žien. OZ ŽENA V TIESNI svojou činnosťou podporuje šírenie myšlienky nulovej tolerancie voči násiliu páchanému na ženách. V období od 25.11.2022 do 10.12.2022 sa zapájame do Kampane 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách, ktorá je pre nás všetkých príležitosťou prelomiť mlčanie a hovoriť o násilí páchanom na ženách. Dnešnou aktivitou v rámci kampane je Výstava Vystúp z kruhu násilia v centre mesta Martin. Dnes, 25.11.2022, keď je Medzinárodný deň eliminácie násilia páchaného na ženách, môžete aj vy vyjadriť svoj názor k násiliu páchanému na ženách zdieľaním obrázku – Hovorím NIE násiliu páchanému na ženách – na vašich sociálnych sieťach. Takýmto spôsobom môže každý a každá z nás povedať jasné NIE násiliu, podporiť kampaň a prispieť k zmene spoločenských postojov k tejto téme, podporiť samotné ženy a deti, ktoré násilie zažívajú. Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe. Projekt Bezpečná cesta z násilia je podporený v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR. www.norwaygrants.sk/dgv www.zenavtiesni.sk #eeagrants

Ženské práva

Výstava Vystúp z kruhu násilia

Srdečne vás pozývame na výstavu Vystúp z kruhu násilia, ktorá sa uskutoční dňa 25.11.2022. Výstava je súčasťou 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách a budeme ju realizovať v rámci projektu ŽENSKÉ PRÁVA SÚ ĽUDSKÉ PRÁVA. Na výstave budete môcť spoznať príbehy žien, ktoré zažívali násilie. Prostredníctvom nich vám chceme priblížiť problematiku násilia páchaného na ženách v intímnych vzťahoch a poukázať na potrebu nulovej tolerancie voči násiliu. Predstavíme vám aj príbehy žien, ktoré odišli z násilníckeho vzťahu - tie môžu byť motiváciou pre ženy, ktoré v takom vzťahu momentálne žijú, pretože existuje možnosť, ako z násilníckeho vzťahu odísť. Pri písaní príbehov žien, ktoré odišli z násilníckeho vzťahu, sme sa inšpirovali príbehmi našich klientok, pričom sme ich upravili tak, aby bola zachovaná ich anonymita a aby žiadna klientka v nich nemohla byť identifikovaná. Výstava Vystúp z kruhu násilia je realizovaná v rámci projektu Ženské práva sú ľudské práva, ktorý je podporený v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR. (Viac informácií o projekte sa dozviete na www.eeagrants.sk a https://skr.sk/vpIEv alebo www.zenavtiesni.sk). Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Projekty 2022

Otváracia konferencia k projektu Bezpečná cesta z násilia

PODPORILI NÁS