Kontaktné informácie

Telefón

0907 346 374
0911 346 374

Adresa

P.O.BOX 70, 03601 Martin
č.ú.: 6628941006/1111 UniCreditBank