Norway grants
Projekt je podporený v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie spolufinancovaného z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR. Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe. Slovenská Republika
background

Multiinštitucionálna spolupráca

Multiinštitucionálna spolupráca

Budeme spolupracovať s viacerými inštitúciami, ktoré majú záujem prispieť k odstráneniu násilia na ženách a chcú obhajovať ľudské práva žien zažívajúcich násilie a ich detí. Chceme sa podieľať na vytvorení akčných plánov na zvýšenie bezpečia žien. Veríme, že spoločnými silami prispejeme k redukcii opakovanej viktimizácie žien a ich detí. Chceme, aby ženy zažívajúce násilie dostávali od pomáhajúcich inštitúcií náležitú pomoc.

Partnerom projektu je občianske združenie MyMamy https://www.mymamy.sk/kontakt/, ktoré bude v rámci projektu Bezpečná cesta z násilia realizovať spolupráce v Prešovskom kraji.

Projekt je podporený v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR.

PODPORILI NÁS