Násilie vo vzťahu

Je dôležite o násilí vo vzťahoch vedieť – ako ho rozpoznať (varovné signály), ako ho zastaviť (čo robiť) a kde vyhľadať pomoc.

Prvé lásky, prvé rande, prvé vzťahy, ... . Nie vždy sú však spojené len s príjemnými pocitmi, ... . Nie všetky vzťahy sú harmonické a rovnocenné. A to, čo sa javilo na začiatku ako prejavy romantickej lásky, môže byť v skutočnosti prejav žiarlivosti, kontroly a izolácie, s cieľom získať moc. Možno máš aj ty taký pocit zo svojho priateľa? Možno si kladieš otázku, kedy už ide o násilie vo vzťahu? Je to až, keď ma priateľ udrie? Násilie nie je len bitka. Ubližovať ti niekto môže “len” slovne (rôzne nadávky, ponižovanie, vyhrážanie sa, krik, ....), neustálou kontrolou, obmedzovaním, zákazmi, príkazmi, ... . Tieto formy násilie však môžu rýchlo eskalovať na fyzické formy s vážnymi následkami na zdraví. Násilie je správanie, ktoré vo vás vyvoláva strach a zo strachu sa podriaďujete proti svojej vôli partnerovi.

Tvoj priateľ môže byť mylne presvedčený:
- že môže a má právo ťa kontrolovať;
- že muž sa má presadzovať svojou agresivitou;
- že keď s tebou chodí, tak mu patríš (si jeho majetkom ako auto, mobil, …) ;
- že si povinná ho poslúchať, ak tak nespravíš, môže ťa potrestať;
- že môže od teba vyžadovať nežnosti, sex, …;
- že má právo zasahovať do tvojho výzoru, obliekania …

Násilní partneri neuznávajú hranice vo vzťahu, hranice svojej partnerky. Láska je pre nich synonymom pre vlastníctvo. Násilníci si myslia, že majú „právo“ na svoje správanie. Majú pocit, že sú lepší, nadradenejší ako ich priateľka, že ich vzťah oprávňuje kontrolovať, usmerňovať, nariaďovať.
Uvedené predstavy sú nesprávne. Tvoj partner nemá právo vyžadovať od teba niečo, čo ti je nepríjemné. Násilie vo vzťahu nie je normálne. Žiarlivosť, panovačnosť, vlastníckosť, agresívne prejavy nepatria do rovnocenného vzťahu. Ak sa stane, že máte násilníckeho priateľa, treba vyhľadať pomoc a zo vzťahu odísť.

KAŽDÁ ŽENA MÁ PRÁVO NA ŽIVOT BEZ NÁSILIA!

V TVOJOM OKOLÍ JE MNOŽSTVO MUŽOV, KTORÍ NEPOUŽÍVAJÚ NÁSILIE VO VZŤAHU, BUDÚ SI ŤA VÁŽIŤ A AKCEPTOVAŤ! NENECHAJTE SI UBLIŽOVAŤ, VÁŽ SI SAMA SEBA!

O násilí nie je ľahké rozprávať. Je to o to ťažšie, pretože ti ubližuje niekto, koho máš rada, kto ti je dôverne známy, na kom ti záleží. Mlčanie, ticho, ktoré obklopuje tvoj vzťah treba prelomiť.

O NÁSILÍ JE POTREBNÉ HOVORIŤ. ZDÔVER SA KAMARÁTKE, RODIČOM, UČITEĽOVI/KE ALEBO ZAVOLAJ NÁM. Od partnera, ktorý Vám ubližuje by ste mali odísť. Chlapec/muž, ktorý pácha násilie sa nezmení. Násilie, ktoré sa nerieši, sa zhoršuje. Ani tvoj násilný priateľ sa nezmení aj napriek svojim nekonečným sľubom. Nezmení ho ani tvoja láska a neustále prispôsobovanie sa mu!

Pravidlom zdravého vzťahu je otvorená komunikácia, kedy sa ani jeden z partnerov nepodieľa silou a kontrolou nad rozhodnutiami vo vzťahu. Rovnoprávny zdravý vzťah má svoje charakteristiky:

- jeden rešpektuje druhého a nekontroluje ho,
- partneri bez strachu diskutujú a necítia sa ohrození pri vyjadrení odlišného názoru od partnera,
- obaja slobodne rozhodujú o svojich aktivitách, svojej budúcnosti a rodine,
- každý vyjadruje svoje myšlienky vo vzťahu,
- odmietajú robiť veci, ktoré sa im nepáčia,
- očakávajú rovnocenné vzťahy, kde obaja berú aj dávajú,
- očakávajú, že akékoľvek sexuálne správanie je na dohode,
- vedia, že NIE znamená nie a nenútia k sexu násilím,
- vedia, že akékoľvek násilie je neakceptovateľné,
- obaja robia ústupky a uvedomujú si, že nestrácajú silu ani postavenie, ak ich názor nie je opätovaný,
- neuchyľujú sa k hrozbám, napádaniam a násiliu, keď chcú dosiahnuť svoje,
- vedia čeliť pocitom ako zlosť a frustrácia bez toho, že by si je vybili na tom druhom.