background

Aktuality

Aktuality

Ženské práva

Výstava

S radosťou vás v dňoch 16.6.2022-30.6.2022 pozývame na Výstavu Ženské práva sú ľudské práva. Na výstave sa dozviete viac o rodových stereotypoch, ktoré sú príčinou vzniku násilia páchaného na ženách. Ukážeme vám iný uhol pohľadu na rolu žien a mužov, dcér a synov, matiek a otcov, zamestnankýň a zamestnancov. Príďte nás podporiť. Projekt Ženské práva sú ľudské práva je podporený v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR.

Ženské práva

Vzdelávanie

V tomto období realizujeme vzdelávacie prednášky v základných a stredných školách Žilinského a Prešovského kraja v rámci projektu Ženské práva sú ľudské práva. V prípade záujmu o prednášku vo vašej škole sa nám ozvite na oz.zenavtiesni@gmail.com a dohodneme si pre vás vyhovujúci termín. Projekt je podporený v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR.

Zobraziť viac
Intervenčné centrum

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY

Zákazka pod názvom ,,Vytvorenie spotu“ pre zabezpečenie aktivity A2 k projektu Spot reflektuje na problematiku rodovej rovnosti a rodových stereotypov publikovaný na YouTube, sociálnych sietiach ,,Ženské práva sú ľudské práva“ podporeného v rámci programu „Domáce a rodovo podmienené násilie“ spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Zobraziť viac
Ženské práva

Kampaň

OZ ŽENA V TIESNI pre vás pripravuje vzdelávaciu KAMPAŇ ŽENSKÉ PRÁVA SÚ ĽUDSKÉ PRÁVA. Násilie páchané na ženách v intímnych vzťahoch je rodovo podmienené násilie a preto v rámci kampane budeme zdieľať informácie o téme rodovej rovnosti, rodovej nerovnosti, o rodových stereotypoch a ich vplyve na náš každodenný život.

Intervenčné centrum

INTERVENČNÉ CENTRUM

Od 1. novembra 2021 sa špecializovaná poradňa pre ženy zažívajúce násilie oz ŽENA V TIESNI stala intervenčným centrom, čo znamená, že poskytujeme odbornú pomoc obetiam domáceho násilia. Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na poskytovanie odbornej pomoci obetiam trestných činov.

Projekty 2022

PROJEKTY 2022

Pomoc a podporu pre ženy zažívajúce násilie a ich deti, edukačné, preventívne aktivity ako aj zastupovanie obetí trestných činov zabezpečujeme v roky 2022 prostredníctvom uvedených projektov.