Ochrana osobných údajov

PREVÁDZKOVATEĽ

Prevádzkovateľom je v súlade s ust. §6 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov spoločnosť Žena v tiesni, o.z., IČO 37 974 581 , P. O. BOX 70, 036 01 Martin

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prostredníctvom našej stránky zhromažďujeme určité dáta/informácie, ktoré sú vo väčšej alebo menšej miere spôsobilé identifikovať užívateľa stránky, jeho správanie, postoje a názory. K ochrane Vašich osobných údajov pristupujeme zodpovedne, postupujeme v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov).

COOKIES

Webová stránka Prevádzkovateľa využíva GoogleAnalytics, webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. („Google“). Služba pracuje s tzv. „cookies“, krátkymi textovými súbormi, ktoré sa ukladajú v počítači užívateľa a pomáhajú webovej stránke analyzovať ako ju návštevník využíva. Informácie generované prostredníctvom cookies o Vašej návšteve webovej stránky (vrátane Vašej IP adresy) budú prenesené a uložené v serveroch Googlu v Spojených štátoch. Google ich použije pre vyhodnotenie návštevy webovej stránky pri vytváraní správy o jej aktivite, ktorá je určená jej prevádzkovateľovi, prípadne pre ďalšie služby týkajúce sa aktivity stránky a využitie internetu. Google môže tieto informácie odovzdať tretím stranám v prípade, keď mu to ukladá zákon alebo kedy spomínané tretie strany vykonávajú spracovanie týchto informácií pre neho. Google nebude dávať do súvislosti Vašu IP adresu so žiadnymi ďalšími údajmi, ktoré sú na jeho serveroch uložené. Používanie cookies môžete zmenou úrovne zabezpečenia vo svojom internetovom prehliadači zakázať, musíte si však uvedomiť, že v tom prípade Vám pravdepodobne nebudú k dispozícii všetky funkcie tejto webovej stránky. Prístupom na túto webovú stránku vyjadrujete súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov spoločnosťou Google spôsobom a na účely uvedené vyššie.