Poznám ženu zažívajúcu násilie

Násilie na ženách sa odohráva za zavretými dverami domácnosti.

Množstvo ľudí sa stále dištancuje od pomoci žene zažívajúcej násilie od partnera a tvrdí, že je to len vec rodiny – manželov, ktorý si musia svoje problémy vyriešiť sami. Žena tak zostáva so svojím problémom sama. Mnohé naše kamarátky, známe, kolegyne, susedy zažívajú násilie, ale boja sa o ňom hovoriť. Už tým, že ste vyhľadali naše stránky, dávate najavo, že chcete pomôcť.

Nie ste si istý, či ide o osobu zažívajúcu násilie? Pomôžu Vám nasledujúce indície, ktoré zažíva žena, na ktorej je páchané násilie:

- izolácia, žena sa nemôže stretávať s rodinou alebo priateľmi,
- partner je žiarlivý, príliš majetnícky,
- partner kontroluje jej osobné veci, telefón, e-mail,
- má modriny alebo iné zranenia, ktorých vznik nevie vysvetliť, alebo sa zranenia opakujú a vysvetlenie nie je dostatočné,
- má strach z reakcií svojho partnera,
- ospravedlňuje násilné správanie alebo ho bagatelizuje,
- nemá prístup k financiám, musí si ich pýtať.

Pre osobu, ktorá o násilí v rodine vie, je často ťažké opýtať sa na násilie ženy tak, aby sa jej nedotkli, nezranili ju. Môžete mať pocit strachu alebo obavy, ako bude reagovať. Napriek tomu je dôležité prelomiť bariéru mlčania a citlivo sa na násilie v rodine opýtať. Žena sa za násilie často hanbí, schováva ho a minimalizuje jeho dopady. Pomenovanie problému a nasmerovanie k jeho riešeniu môže pomôcť žene cyklus násilia zastaviť.

Ako postupovať pri a po útoku

- v prípade napadnutia volajte políciu na bezplatných telef. číslach 158 alebo 112
- ak ste napadnutá v priebehu volania na políciu, nechajte vyvesený telefón a kričte, pokúste sa dostať k východu a utiecť.
- pred príchodom polície neupratujte prípadné stopy po násilí - dôkazy (rozbité sklo, roztrhané oblečenie, chumáče vlasov, ...).
- s políciou sa snažte hovoriť bez prítomnosti partnera.
- zistite si mená policajtov, ktorí zasahovali a žiadajte zápisnicu zo zásahu.
- podľa Zákona o Policajnom zbore môžu zasahujúci policajti vykázať násilnú osobu z bytu/domu a zakázať jej vstupovať do tohto obydlia po dobu 48 hodín. Doba sa predlžuje, ak na tento čas vychádza víkend alebo sviatok. V tomto čase máte možnosť podať návrh na súd na vydanie predbežného opatrenia na zákaz vstupu násilníka do bytu/domu. Tento návrh môžete podať na súd aj v prípade, ak aj policajti nevykážu násilníka z bytu/domu.
- pokiaľ nebol násilník zaistený, snažte sa aj na krátko odísť z domu, ak je to možné, neodchádzajte bez detí.
- ak Vás násilník zranil počas útoku vyhľadajte lekársku pomoc, je vhodné zaznamenať u ošetrujúceho lekára každé poranenie, ktoré je dôsledkom násilia - aj malé, ak je to možné o lekárskom ošetrení násilníkovi nehovorte, správu odložte na miesto, kde ju partner nemôže nájsť resp. zničiť.
- na polícií, prokuratúre alebo súde môžete podať osobne - ústne do zápisnice alebo písomne prostredníctvom pošty trestné oznámenie. Trestné oznámenie môžete podať aj telegraficky, telefaxom a elektronickými prostriedkami. Podanie, ktoré je urobené týmto spôsobom, je potrebné písomne prostredníctvom pošty alebo ústne potvrdiť do 3 dní, inak sa o podaní nekoná.


Ak ste sa rozhodli o svojom podozrení so ženou hovoriť, tak:

- nesprávajte sa ľahostajne, pretože vaša ľahostajnosť umožňuje iným páchať násilie,
- povzbudzujte ženu zažívajúcu násilie, aby o násilí hovorila,
- dajte žene najavo, že mnoho žien zažíva podobnú situáciu, a že každá situácia má nejaké riešenie,
- dôverujte jej, nebagatelizujte jej problém, stojte na jej strane, neospravedlňujte násilníka,
- povedzte jej, že si nikto nezaslúži, aby bol vystavovaný násiliu,
- do ničoho ženu nenúťte, ona sama sa musí rozhodnúť, čo urobí,
- ponúknite jej, že u Vás môže v prípade ohrozenia prespať,
- ponúknite jej pomoc (napr. asistencia k lekárovi, na políciu, k advokátovi),
- pomôžte jej ohlásiť útok na polícii, ak sa pre takéto riešenie rozhodne,
- pokiaľ sú svedkami alebo priamymi obeťami násilia maloleté deti, hovorte o násilí na deťoch/týraní detí, že by o celej situácii mala informovať Oddelenie sociálno- právnej ochrany detí a sociálnej kurately,
- povedzte jej, že nikto nemôže násilie zvládnuť sám, a poskytnite jej kontakty na odborníkov,
- snažte sa dozvedieť čo najviac o problematike násilia v rodine,
- nekonfrontujte sa s násilníkom,
- pomôžte žene vytvoriť bezpečnostný plán.

Nezabudnite, že za násilie môže vždy len ten, kto ho pácha!