Norway grants
Projekt je podporený v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie spolufinancovaného z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR. Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe. Slovenská Republika
background

Projekt DGV 01008

Projekt DGV 01008

Projekt Ženské práva sú ľudské práva získal grant z Nórska v sume 118 580,00 €. Projekt bol spolufinancovaný v sume 13 176,00 € zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je vytvoriť priestor na posilnenie rodovej rovnosti v spoločnosti. Aktivity projektu sú zamerané hlavne na verejnosť a študentky a študentov základných a stredných škôl. Projektová zmluva je zverejnená v Centrálnom registri zmlúv https://www.crz.gov.sk/zmluva/5892421/.

Nórske granty predstavujú príspevok Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Nórsko prostredníctvom Nórskych grantov prispieva k znižovaniu ekonomických a spoločenských rozdielov a k posilňovaniu vzájomných vzťahov s prijímateľskými štátmi v strednej a východnej Európe a v Pobaltí.

Nórsko úzko spolupracuje s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Spoločne s inými donormi poskytlo Nórsko postupne v rokoch 1994 až 2014 prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy eur.

Nórske granty sú financované výlučne Nórskom a sú dostupné v krajinách, ktoré sa pripojili k EÚ po roku 2003. Na obdobie 2014 – 2021 dosahujú Nórske granty 1,25 miliardy eur. Prioritami tohto obdobia sú:
#1 Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť
#2 Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby
#3 Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo
#4 Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva
#5 Spravodlivosť a vnútorné záležitosti

Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Partnerom projektu je občianske združenie MyMamy www.mymamy.sk, ktoré bude v rámci projektu Ženské práva sú ľudské práva realizovať prednášky v Prešovskom kraji. Projekt je podporený v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk a profil na Facebooku Granty EHP a Nórska na Slovensku https://sk-sk.facebook.com/people/Granty-EHP-a-N%C3%B3rska-na-Slovensku/100069358563242/.

PODPORILI NÁS