background

Projekty

Naše projekty

Projekty 2022

Ženské práva sú ľudské práva

Názov projektu: Ženské práva sú ľudské práva
Donor: Nórsky finančný mechanizmus, štátny rozpočet SR
OZ ŽENA V TIESNI realizuje do apríla 2024 projekt Ženské práva sú ľudské práva. V rámci projektu budú realizované aktivity:
1. Vzdelávanie Ženské práva sú ľudské práva
2. Kampaň Ženské práva sú ľudské práva
3. Redizajn webovej stránky
4. Kampaň 16 dní aktivizmu

O realizácii jednotlivých aktivít budeme priebežne informovať na našej webovej stránke. Projekt je podporený v rámci programu "Domáce a rodovo podmienené násilie" spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR.

Intervenčné centrum

Názov projektu: Intervenčné centrum
Donor: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
V novembri 2021 sa naša špecializovaná poradňa stala Intervenčným centrom pre obete trestného činu domáceho násilia, čím sa vytvorila užšia spolupráca s políciou v Žilinskom kraji v prospech pomoci ľuďom zažívajúcim násilie. Zriadením intervenčného centra sa rozšírila pôsobnosť do tej miery, že kontaktujeme obete trestného činu domáceho násilia na základe informácie o vykázaní násilnej osoby zo spoločného obydlia, čím sa ku komplexnej pomoci dostávajú aj osoby, ktoré predtým o našej činnosti nevedeli alebo z rôznych dôvodov našu pomoc nevyhľadali.

Dotácia z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR v oblasti pomoci obetiam domáceho násilia

Názov projektu: Dotácia z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR v oblasti pomoci obetiam domáceho násilia
Donor: Úrad vlády Slovenskej republiky
Dotácia Úradu vlády nám umožňuje zachovanie úplnej formy poskytovania špecializovaného poradenstva a komplexnej pomoci ženám zažívajúcim násilie v partnerských vzťahoch.

Poskytovanie finančného príspevku na prevádzku

Názov projektu: Poskytovanie finančného príspevku na prevádzku
Donor: Žilinský samosprávny kraj
Žilinský samosprávny kraj už niekoľko rokov finančne podporuje prevádzku našej poradne. Vďaka tejto pomoci dokážeme ženám zažívajúcim násilie v partnerských vzťahoch poskytovať komplexné poradenstvo a prevádzkovať lokálnu krízovú telefonickú linku.

Bezpečné bývanie

Názov projektu: Bezpečné bývanie
Donor: Dostupný domov, j.s.a.
Vďaka spolupráci so spoločnosťou Dostupný domov, j.s.a. môžeme klientkam našej poradne poskytnúť bezpečné a dôstojné bývanie. Ženy zažívajúce násilie v partnerských vzťahoch tak môžu urobiť ďalší krok v odpútaní sa od násilníkov a bývať v bezpečnom priestore, ktorý by si samé bez pomoci okolia nemohli dovoliť. Preto sa chceme poďakovať vedeniu celej spoločnosti Dostupný domov za poskytnutie konkrétnej pomoci pre ženy zažívajúce násilie v intímnych vzťahoch.

Podeľ sa a pomôž

Názov projektu: Podeľ sa a pomôž
Donor: Lidl Slovenská republika, v.o.s.
Projekt zastrešuje potravinovú zbierku. Zákazníci a zákazníčky martinských predajní majú možnosť darovať časť svojho nákupu do špeciálne označených košov. Vďaka nim majú klientky našej poradne dlhodobý prístup k základným potravinám a drogérii, a to bez ohľadu na to, v akej sociálno-ekonomickej situácii sa nachádzajú. Projekt Podeľ sa a pomôž funguje nepretržite od októbra 2020. Vedeniu Lidl Slovenská republika, v.o.s. ďakujeme za umožnenie pravidelnej a dlhodobej pomoci pre ženy zažívajúce násilie v partnerských vzťahoch a pre ich deti a personálu a zákazníčkam i zákazníkom za to, že tento projekt môže fungovať aj naďalej.

Projekty 2021

Dotácia z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky v oblasti pomoci obetiam domáceho násilia

Názov projektu: Dotácia z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky v oblasti pomoci obetiam domáceho násilia
Donor: Úrad vlády Slovenskej republiky
Dotácia Úradu vlády nám umožnila zachovanie úplnej formy poskytovania špecializovaného poradenstva a komplexnej pomoci ženám zažívajúcim násilie v partnerských vzťahoch.

Nový domov

Názov projektu: Nový domov
Donor: Ikea
IKEA sa zaviazala, že do roku 2022 prispeje k zvýšeniu povedomia o domácom násilí, podporí vzdelávanie odborníkov a zabezpečí lepší prístup k ochrane, podpore a ubytovaniu pre obete domáceho násilia. Tento záväzok postupne napĺňame. Začiatkom novembra sme kompletne navrhli a zariadili dva krízové byty na strednom Slovensku pre ženy a deti unikajúce z násilného vzťahu.

Dotácia mesta Martin

Názov projektu: Dotácia mesta Martin
Donor: Mesto Martin
Prostredníctvom dotácie sanujeme pomoc prostredníctvom krízovej linky pre ženy zažívajúce násilie v partnerských vzťahoch a preventívnych aktivít.

Dotácia...

Názov projektu: Dotácia...
Donor: Mesto Vrútky
Prostredníctvom dotácie sanujeme pomoc prostredníctvom krízovej linky pre ženy zažívajúce násilie v partnerských vzťahoch.

Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb a dotácia na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately

Názov projektu: Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb a dotácia na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
Donor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
Dotácia MPSVR nám umožnila zachovanie úplnej formy poskytovania špecializovaného poradenstva a komplexnej pomoci ženám zažívajúcim násilie v partnerských vzťahoch.

Poskytovanie finančného príspevku na prevádzku

Názov projektu: Poskytovanie finančného príspevku na prevádzku
Donor: Žilinský samosprávny kraj
Žilinský samosprávny kraj už niekoľko rokov finančne podporuje prevádzku našej poradne. Vďaka tejto pomoci dokážeme ženám zažívajúcim násilie v partnerských vzťahoch poskytovať komplexné poradenstvo a prevádzkovať lokálnu krízovú telefonickú linku.

Spoznaj vlastnú silu

Názov projektu: Spoznaj vlastnú silu
Donor: Slovensko-český ženský fond
V tomto projekte pracujeme s klientkami, ktoré si prešli sexuálnym násilím. Tieto ženy učíme, ako sa brániť. Takisto sa zameriavame na laickú verejnosť, ktorú prostredníctvom sociálnych sietí edukujeme o sexuálnom a sexualizovanom násilí. Týmto spôsobom vieme oslovovať a ponúkať pomoc aj ženám, ktoré majú s takouto formou násilia osobnú skúsenosť a doteraz sa nemali na koho obrátiť. Za realizáciu projektu ďakujeme Slovensko-českému ženskému fondu.

Ženské práva sú ľudské práva

Názov projektu: Ženské práva sú ľudské práva
Donor: Nórsky finančný mechanizmus 2014-2021 a štátny rozpočet Slovenskej republiky
Tento projekt je zameraný na vzdelávanie laickej verejnosti, a to detí a dospelých, v téme rodovej rovnosti a násilia páchaného na ženách v intímnych vzťahoch. V spolupráci s MyMamy, o.z. sa vzdelávanie realizuje v Žilinskom a Prešovskom kraji a cieľom je stieranie rozdielov vo vnímaní rodovej rovnosti ľudí a postavení žien v spoločnosti.

na poskytovanie odbornej pomoci obetiam trestných činov podľa zákona č. 274/2017 Z.z.

Názov projektu: na poskytovanie odbornej pomoci obetiam trestných činov podľa zákona č. 274/2017 Z.z.
Donor: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Dotácia posilňuje poskytovanie špecializovanej odbornej pomoci pre ženy zažívajúce násilie v párovýchvzťahoch prioritne v regióne Turca, zlepšenie kvality ich podmienok života, bezpečia, posilnenie a prekonávanie sociálnej izolácie a iných závažných dopadov v dôsledku násilia.

Bezpečné bývanie

Názov projektu: Bezpečné bývanie
Donor: Dostupný domov, j.s.a.
Vďaka spolupráci so spoločnosťou Dostupný domov, s.a. môžeme klientkam našej poradne poskytnúť bezpečné a dôstojné bývanie. Ženy zažívajúce násilie v partnerských vzťahoch tak môžu urobiť ďalší krok v odpútaní sa od násilníkov a bývať v bezpečnom priestore, ktorý by si samé bez pomoci okolia nemohli dovoliť. Preto sa chceme poďakovať vedeniu celej spoločnosti Dostupný domov za poskytnutie konkrétnej pomoci pre ženy zažívajúce násilie v intímnych vzťahoch.

Podeľ sa a pomôž

Názov projektu: Podeľ sa a pomôž
Donor: Lidl Slovenská republika, v.o.s.
Projekt zastrešuje potravinovú zbierku. Zákazníci a zákazníčky martinských predajní majú možnosť darovať časť svojho nákupu do špeciálne označených košov. Vďaka nim majú klientky našej poradne dlhodobý prístup k základným potravinám a drogérii, a to bez ohľadu na to, v akej sociálno-ekonomickej situácii sa nachádzajú. Projekt Podeľ sa a pomôž funguje nepretržite od októbra 2020. Vedeniu Lidl Slovenská republika, v.o.s. ďakujeme za umožnenie pravidelnej a dlhodobej pomoci pre ženy zažívajúce násilie v partnerských vzťahoch a pre ich deti a personálu a zákazníčkam i zákazníkom za to, že tento projekt môže fungovať aj naďalej.

Intervenčné centrum

Názov projektu: Intervenčné centrum
Donor: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.
V novembri 2021 sa naša špecializovaná poradňa stala intervenčným centrom pre obete trestného činu domáceho násilia, čím sa vytvorila užšia spolupráca s políciou v Žilinskom kraji v prospech pomoci ľuďom zažívajúcim násilie. Zriadením intervenčného centra sa rozšírila pôsobnosť do tej miery, že kontaktujeme obete trestného činu domáceho násilia na základe informácie o vykázaní násilnej osoby zo spoločného obydlia, čím sa ku komplexnej pomoci dostávajú aj osoby, ktoré predtým o našej činnosti nevedeli alebo z rôznych dôvodov našu pomoc nevyhľadali.

Ženské práva sú ľudské práva

Názov projektu: Ženské práva sú ľudské práva
Donor: Nórsky finančný mechanizmus, štátny rozpočet SR
OZ ŽENA V TIESNI realizuje do apríla 2024 projekt Ženské práva sú ľudské práva. V rámci projektu budú realizované aktivity:
1. Vzdelávanie Ženské práva sú ľudské práva
2. Kampaň Ženské práva sú ľudské práva
3. Redizajn webovej stránky
4. Kampaň 16 dní aktivizmu

O realizácii jednotlivých aktivít budeme priebežne informovať na našej webovej stránke. Projekt je podporený v rámci programu "Domáce a rodovo podmienené násilie" spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR.

Projekty 2020

Dotácia z rozpočtovej rezervy predsedu vlády

Názov projektu: Dotácia z rozpočtovej rezervy predsedu vlády
Donor: Úrad vlády Slovenskej republiky
Dotácia z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky v oblasti pomoci obetiam domáceho násilia bola určená na pokrytie výdavkov súvisiacich s poskytovaním ambulantných služieb obetiam domáceho násilia a ich deťom.

Poskytovanie odbornej pomoci obetiam trestných činov podľa zákona 274/2017 z.z.

Názov projektu: Poskytovanie odbornej pomoci obetiam trestných činov podľa zákona 274/2017 z.z.
Donor: Ministerstvo spravodlivosti SR
Projekt bol zameraný na posilnenie programu pomoci pre obete trestných činov, špecializovane pre ženy zažívajúce násilie v párových vzťahoch prioritne v regióne Turca, zlepšenie kvality ich podmienok života, bezpečia žien, posilnenie a prekonávanie sociálnej izolácie a iných závažných dopadov v dôsledku násilia. Dotácia na tento projekt slúži na zabezpečovanie odbornej pomoci obzvlášť zraniteľným obetiam trestných činov. Touto špecializovanou odbornou pomocou sa rozumie cielená a integrovaná činnosť zameraná na poskytovanie všeobecnej odbornej pomoci, poskytovanie krízovej psychologickej intervencie a špecializovaného sociálneho poradenstva.

Násilie na ženách nie je mýtus /2018 - 2021/

Názov projektu: Násilie na ženách nie je mýtus /2018 - 2021/
Donor: Európsky sociálny fond a Európsky fond regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje
Projekt bol zameraný na podporu rozvoja služieb a opatrení pre ženy zažívajúce násilie v intímnych vzťahoch a ich deti. Hlavným cieľom bolo poskytovanie komplexnej pomoci a podpory ženám zažívajúcim násilie v intímnych vzťahoch a ich deťom prostredníctvom špecializovaných a právnych služieb. Hlavné aktivity projektu: Komplexná pomoc a podpora žien zažívajúcich násilie v intímnych vzťahoch. V rámci projektu boli poskytované poradenské služby, lokálna krízová linka a online poradenstvo. Cieľová skupina projektu: ženy a ich deti zažívajúce násilie v intímnych vzťahoch, ako osoby ohrozené diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym vylúčením
Cieľ projektu: prevencia a eliminácia všetkých foriem diskriminácie
Miesto realizácie projektu: celé Slovensko, primárne oblasť Turca

Monitoring násilia na ženách, ako nástroj k scitlivovaniu verejnej správy

Názov projektu: Monitoring násilia na ženách, ako nástroj k scitlivovaniu verejnej správy
Donor: Európsky sociálny fond
Projekt sa vo svojich aktivitách zameriaval na optimalizáciu procesov pomoci ženám zažívajúcim násilie a ich deťom vytvorením kvalitnejších systémov pri práci s nimi. Jeho realizácia mala zvýšiť efektívnosť verejných služieb na národnej, regionálnej a miestnej úrovni v záujme skvalitnenia pomoci ženám zažívajúcim násilie v rodine a ich deťom prostredníctvom analýz, hodnotení navrhnutých opatrení. Výška NFP je 116 933, 60 €.

Realizovali sa tieto aktivity:
A1 Monitoring sociálnych služieb poskytovaných UPSVaR pre ženy zažívajúce násilie v intímnych vzťahoch 2018-2019.
Monitoring sa zameral na UPSVaR v Žilinskom, Banskobystrickom, Trnavskom, Nitrianskom, Trenčianskom, Košickom a Prešovskom kraji. Kde sme zisťovali postupy, metódy techniky, ale aj vzdelanie a informovanosť o téme násilia na ženách, ktoré používajú pracovníci a pracovníčky UPSVaR. Monitoring ponúkol komparatívny pohľad na niektoré spoločné parametre medzi regiónmi, ale aj agregovaný pohľad na územie SR.

A2 Monitoring médií hľadiska násilia páchaného na ženách za rok 2018-2019.
Na základe nastavených parametrov sme sledovali mediálne pokrytie problematiky násilia páchaného na ženách v správach spravodajstva vo verejno-právnych aj súkromných médiách všetkých hlavných druhov médií. Sledovali sme počet, rozsah, zameranie aj obsahovú korektnosť správ o násilí na ženách.

A3 Metodika poskytovania služieb pre ženy zažívajúce násilie.Vypracovali sme metodiku ako záchytného prostriedku, ktorý môže byť efektívne využívaný pre pracovníkov a pracovníčky ÚPSVaR v rámci územia SR. Média dostali k dispozícii informácie, ktoré by mohli napomôcť k prezentácii témy korektným jazykom s jasným pomenovaním tohto javu.

Poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva v Žilinskom kraji

Názov projektu: Poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva v Žilinskom kraji
Donor: Žilinský samosprávny kraj
Žilinský samosprávny kraj každoročne poskytuje finančný príspevok na prevádzku špecializovaného poradenstva podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách pre ženy, na ktorých je páchané násilie, tým výrazne prispieva k prevencii a eliminácii násilia páchaného na ženách. Finančná pomoc Žilinského samosprávneho kraja bola prínosom pre všetky naše klientky, ktoré potrebujú pomoc a podporu v období ich ťažkej životnej situácie, pretože príspevok je využitý na zabezpečenie chodu poradne a udržanie pracovných miest poradkýň, ktoré poskytujú komplexné služby pre ženy zažívajúce násilie v partnerských vzťahoch.

DAR Nadácie Televízie Markíza

Názov projektu: DAR Nadácie Televízie Markíza
Donor: Televízia Markíza
Časť finančného daru sme darovali našim klientkam, ktoré počas pandémie koronavírusu prišli o zamestnanie, bývanie alebo sa im zvýšili výdavky vzhľadom k tomu, že ich deti mali dištančné vyučovanie. Ďalšiu časť zdrojov sme použili na pokrytie bežných nákladov poradne tj. nájomné, telefón, internet, bežné výdavky, propagáciu pomoci ženám zažívajúcim násilie, nákup odbornej literatúry, ktorá slúži na samo vzdelávanie poradkýň, aby sme tak mohli poskytovať kvalitnejšie služby našim klientkám. Poslednú časť finančného daru sme použili na nákup hračiek do herne v krízovej poradni, kde pracujeme s deťmi našich klientok formou filiálnej a hrovej terapie.

DAR od Nadačného fondu Zuzany Čaputovej pri Nadácii Centra pre filantropiu

Názov projektu: DAR od Nadačného fondu Zuzany Čaputovej pri Nadácii Centra pre filantropiu
Donor:
Finančný dar sme prerozdelili medzi naše klientky, ktoré počas pandémie koronavírusu prišli o zamestnanie, bývanie alebo sa im zvýšili výdavky vzhľadom k tomu, že ich deti mali dištančné vyučovanie.

Podeľ sa a pomôž /2020, 2021, 2022/

Názov projektu: Podeľ sa a pomôž /2020, 2021, 2022/
Donor: Lidl Slovenská republika, v.o.s.
Projekt zastrešuje potravinovú zbierku. Zákazníci a zákazníčky martinských predajní majú možnosť darovať časť svojho nákupu do špeciálne označených košov. Vďaka nim majú klientky našej poradne dlhodobý prístup k základným potravinám a drogérii, a to bez ohľadu na to, v akej sociálno-ekonomickej situácii sa nachádzajú. Projekt Podeľ sa a pomôž funguje nepretržite od októbra 2020. Vedeniu Lidl Slovenská republika, v.o.s. ďakujeme za umožnenie pravidelnej a dlhodobej pomoci pre ženy zažívajúce násilie v partnerských vzťahoch a pre ich deti a personálu a zákazníčkam i zákazníkom za to, že tento projekt môže fungovať aj naďalej.

Projekty 2019

Násilie na ženách nie je mýtus

Názov projektu: Násilie na ženách nie je mýtus
Donor: Európsky sociálny fond a Európsky fond regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje
Projekt bol zameraný na podporu rozvoja služieb a opatrení pre ženy zažívajúce násilie v intímnych vzťahoch a ich deti. Hlavným cieľom bolo poskytovanie komplexnej pomoci a podpory ženám zažívajúcim násilie v intímnych vzťahoch a ich deťom prostredníctvom špecializovaných a právnych služieb.

Hlavné aktivity projektu: Komplexná pomoc a podpora žien zažívajúcich násilie v intímnych vzťahoch.
V rámci projektu boli poskytované
• poradenské služby,
• lokálna krízová linka,
• online poradenstvo.

Podaktivita 1: Obnova poradenských a terapeutických priestorov
Cieľovou skupinou projektu: ženy a ich deti zažívajúce násilie v intímnych vzťahoch, ako osoby ohrozené diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym vylúčením.
Typ projektu: Dopytovo – orientovaný projekt
Trvanie projektu: august 2018 – apríl 2021
Cieľ projektu: Prevencia a eliminácia všetkých foriem diskriminácie
Miesto realizácie projektu: celé Slovensko, primárne oblasť Turca

Monitoring násilia na ženách, ako nástroj k scitlivovaniu verejnej správy.

Názov projektu: Monitoring násilia na ženách, ako nástroj k scitlivovaniu verejnej správy.
Donor: Európsky sociálny fond
Projekt sa vo svojich aktivitách zameriaval na optimalizáciu procesov pomoci ženám zažívajúcim násilie a ich deťom vytvorením kvalitnejších systémov pri práci s nimi. Jeho realizácia mala zvýšiť efektívnosť verejných služieb na národnej, regionálnej a miestnej úrovni v záujme skvalitnenia pomoci ženám zažívajúcim násilie v rodine a ich deťom prostredníctvom analýz, hodnotení navrhnutých opatrení.
Realizovali sa tieto aktivity:
A1 Monitoring sociálnych služieb poskytovaných UPSVaR pre ženy zažívajúce násilie v intímnych vzťahoch 2018-2019.

Monitoring sa zameral na UPSVaR v Žilinskom, Banskobystrickom, Trnavskom, Nitrianskom, Trenčianskom, Košickom a Prešovskom kraji. Kde sme zisťovali postupy, metódy techniky, ale aj vzdelanie a informovanosť o téme násilia na ženách, ktoré používajú pracovníci a pracovníčky UPSVaR. Monitoring ponúkol komparatívny pohľad na niektoré spoločné parametre medzi regiónmi, ale aj agregovaný pohľad na územie SR.

A2 Monitoring médií hľadiska násilia páchaného na ženách za rok 2018-2019.
Na základe nastavených parametrov sme sledovali mediálne pokrytie problematiky násilia páchaného na ženách v správach spravodajstva vo verejno-právnych aj súkromných médiách všetkých hlavných druhov médií. Sledovali sme počet, rozsah, zameranie aj obsahovú korektnosť správ o násilí na ženách.

A3 Metodika poskytovania služieb pre ženy zažívajúce násilie.
Vypracovali sme metodiku ako záchytného prostriedku, ktorý môže byť efektívne využívaný pre pracovníkov a pracovníčky ÚPSVaR v rámci územia SR. Média dostali k dispozícii informácie, ktoré by mohli napomôcť k prezentácii témy korektným jazykom s jasným pomenovaním tohto javu.

Poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby – špecializovaného sociálneho poradenstva

Názov projektu: Poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby – špecializovaného sociálneho poradenstva
Donor: Žilinský samosprávny kraj
Žilinský samosprávny kraj aj v roku 2019 prispel OZ Žena v tiesni na prevádzku špecializovaných služieb pre ženy, na ktorých je páchané násilie, tým výrazne prispieva k prevencii a eliminácii násilia páchaného na ženách.

Finančná pomoc Žilinského samosprávneho kraja je prínosom pre všetky naše klientky, ktoré potrebujú pomoc a podporu v období ich ťažkej životnej situácie, pretože príspevok je využitý na zabezpečenie chodu poradne a udržanie pracovných miest poradkýň, ktoré poskytujú komplexné služby pre ženy zažívajúce násilie v partnerských vzťahoch.

NDO – Nebuď ďalšou obeťou X.

Názov projektu: NDO – Nebuď ďalšou obeťou X.
Donor: Žilinský samosprávny kraj
Cieľom projektu bolo pokračovať vo vzdelávacích aktivitách v téme násilia na ženách – rodovo podmieneného násilia určeného pre stredoškolskú mládež, konkrétne pre dospievajúce dievčatá vo veku 17 – 19 rokov. Projekt Nebuď ďalšou obeťou IX. Sme realizovali v období máj – november 2019 na stredných školách v Turčianskom regióne.

Krízová telefonická linka pre ženy

Názov projektu: Krízová telefonická linka pre ženy
Donor: mesto Vrútky
Mesto Vrútky podporou projektu Krízová telefonická linka pre ženy prispelo k udržateľnosti činnosti poradne a týmto krokom pomohlo k prevencii a eliminácii násilia páchaného na ženách. Finančná pomoc mala prínos pre všetky naše klientky, ktoré potrebovali v období ich ťaživej životnej situácie rýchlu a erudovanú pomoc a podporu.
Dotáciou sme pokryli časť výdavkov na telefonickú linku a internet, náklady na prenájom priestorov.

Bezpečná ženská sieť

Názov projektu: Bezpečná ženská sieť
Donor: Slovensko-český ženský fond, Philip Morris Slovensko s.r.o.
Žena v tiesni spolu s ďalšími šiestimi organizáciami zo Slovenska (Fenestra, Hana, Kotva, Možnosť voľby, Pomoc rodine, Progresfem) tvorí Bezpečnú ženskú sieť, ktorá realizovala projekt, ktorého cieľom bolo:
● zvýšiť participáciu Bezpečnej ženskej siete (BŽS) na tvorbe verejných politík zameraných na ženy, ktoré zažili alebo zažívajú násilie a ich deti a ich efektívnejšie ovplyvňovanie;
● zviditeľniť BŽS a skúseností organizácií v oblasti násilia páchaného na ženách;
● zmapovať doterajšie činnosti organizácií združených v BŽS v oblasti násilia páchaného na ženách a ľudských práv žien;
● zlepšiť podmienky na zvýšenie informovanosti o BŽS (a tým aj samotnej témy násilia páchaného na ženách) a možnosti na úspešnú advokáciu v prospech žien a detí;
● zlepšiť podmienky na zabezpečovanie udržateľných zdrojov financovania ženských mimovládnych organizáciíi (MVO).

Krízová telefonická linka pre ženy

Názov projektu: Krízová telefonická linka pre ženy
Donor: Mesto Martin
Mesto Martin dlhoročne pomáha udržať chod Krízového centra a krízovej linky, a týmto spôsobom prispieva k prevencii a eliminácii násilia páchaného na ženách. Poskytnuté finančné prostriedky sme použili na pokrytie časti nákladov na nájomné, mobilnú telefonické linku a internet za určité obdobie v roku. Prostredníctvom Krízovej telefonickej linky mala klientela možnosť v krízových a života ohrozujúcich situáciách volať s odbornou poradkyňou. Takto mohli rýchlo, bezpečne a bezplatne dostať erudovanú pomoc a podporu. Na krízovej linke poradkyňa poskytuje komplexné poradenstvo (sociálne, ekonomické, právne, psychologické).

Projekty 2018

Poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby – špecializovaného sociálneho poradenstva

Názov projektu: Poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby – špecializovaného sociálneho poradenstva
Donor: Žilinský samosprávny kraj
Žilinský samosprávny kraj aj v roku 2018 prispel OZ Žena v tiesni na prevádzku špecializovaných služieb pre ženy, na ktorých je páchané násilie, tým výrazne prispieva k prevencii a eliminácii násilia páchaného na ženách. Finančná pomoc Žilinského samosprávneho kraja je prínosom pre všetky naše klientky, ktoré potrebujú pomoc a podporu v období ich ťažkej životnej situácie, pretože príspevok je využitý na zabezpečenie chodu poradne a udržanie pracovných miest poradkýň, ktoré poskytujú komplexné služby pre ženy zažívajúce násilie v partnerských vzťahoch.

NDO – Nebuď ďalšou obeťou IX.

Názov projektu: NDO – Nebuď ďalšou obeťou IX.
Donor: Žilinský samosprávny kraj
Cieľom projektu bolo pokračovať vo vzdelávacích aktivitách v téme násilia na ženách – rodovo podmieneného násilia určeného pre stredoškolskú mládež, konkrétne pre dospievajúce dievčatá vo veku 17 – 19 rokov. Projekt Nebuď ďalšou obeťou IX. sme realizovali v období máj – november 2018 a na stredných školách v Turčianskom regióne.

Krízová telefonická linka pre ženy

Názov projektu: Krízová telefonická linka pre ženy
Donor: mesto Vrútky
Mesto Vrútky podporou projektu Krízová telefonická linka pre ženy prispelo k udržateľnosti činnosti poradne a týmto krokom pomohlo k prevencii a eliminácii násilia páchaného na ženách. Finančná pomoc mala prínos pre všetky naše klientky, ktoré potrebovali v období ich ťaživej životnej situácie rýchlu a erudovanú pomoc a podporu. Dotáciou sme pokryli časť výdavkov na telefonickú linku a internet, náklady na prenájom priestorov.

Podpora rodovej rovnosti

Názov projektu: Podpora rodovej rovnosti
Donor: MPSVaR
Dotácia smerovala na podporu činnosti OZ Žena v tiesni. Aktivity, na ktoré bola poskytnutá dotácia budú realizované od 15.6.2018 do 31.12.2018. Erudované poradkyne v oblasti sociálneho a právneho poradenstva poskytnú špecializované poradenstvo klientkam - ženám zažívajúcim násilie v intímnych vzťahoch. Poradenské služby sú zabezpečené prostredníctvom krízovej linky, ambulantne a emailovou formou. Projekt je zameraný na udržanie dostupnosti špecifických služieb pre ženy zažívajúce násilie v párových vzťahoch prioritne v regióne Turca, zlepšenie kvality ich podmienok života, bezpečia žien, posilnenie a prekonávanie sociálnej izolácie a iných závažných dopadov v dôsledku násilia.

 Bezpečná ženská sieť

Názov projektu: Bezpečná ženská sieť
Donor: Slovensko-český ženský fond, Philip Morris Slovensko s.r.o.
Žena v tiesni spolu s ďalšími šiestimi organizáciami zo Slovenska (Fenestra, Hana, Kotva, Možnosť voľby, Pomoc rodine, Progresfem) tvorí Bezpečnú ženskú sieť, ktorá realizovala projekt, ktorého cieľom bolo:
● zvýšiť participáciu Bezpečnej ženskej siete (BŽS) na tvorbe verejných politík zameraných na ženy, ktoré zažili alebo zažívajú násilie a ich deti a ich efektívnejšie ovplyvňovanie;
● zviditeľniť BŽS a skúseností organizácií v oblasti násilia páchaného na ženách a ľudských ,
● zmapovať doterajšie činnosti organizácií združených v BŽS v oblasti násilia páchaného na ženách a ľudských práv žien;
● zlepšiť podmienky na zvýšenie informovanosti o BŽS (a tým aj samotnej témy násilia páchaného na ženách) a možnosti na úspešnú advokáciu v prospech žien a detí;
● zlepšiť podmienky na zabezpečovanie udržateľných zdrojov financovania ženských mimovládnych organizácii (MVO).

POSKYTOVANIE ODBORNEJ POMOCI OBETIAM TRESTNÝCH ČINOV podľa Zákona 274/2017 Z. z. V ROKU 2018

Názov projektu: POSKYTOVANIE ODBORNEJ POMOCI OBETIAM TRESTNÝCH ČINOV podľa Zákona 274/2017 Z. z. V ROKU 2018
Donor: MS SR
Projekt bol zameraný na posilnenie programu pomoci pre obete trestných činov špecializovane pre ženy zažívajúce násilie v párových vzťahoch prioritne v regióne Turca, zlepšenie kvality ich podmienok života, bezpečia žien, posilnenie a prekonávanie sociálnej izolácie a iných závažných dopadov v dôsledku násilia. Dotácia na tento projekt slúži na zabezpečovanie odbornej pomoci obzvlášť zraniteľným obetiam trestných činov. Touto špecializovanou odbornou pomocou sa rozumie cielená a integrovaná činnosť zameraná na poskytovanie všeobecnej odbornej pomoci, poskytovanie krízovej psychologickej intervencie a špecializovaného sociálneho poradenstva.

Násilie na ženách nie je mýtus

Názov projektu: Násilie na ženách nie je mýtus
Donor: Európsky sociálny fond a Európsky fond regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje
Projekt bol zameraný na podporu rozvoja služieb a opatrení pre ženy zažívajúce násilie v intímnych vzťahoch a ich deti. Hlavným cieľom bolo poskytovanie komplexnej pomoci a podpory ženám zažívajúcim násilie v intímnych vzťahoch a ich deťom prostredníctvom špecializovaných a právnych služieb.

Hlavné aktivity projektu:
Komplexná pomoc a podpora žien zažívajúcich násilie v intímnych vzťahoch.
V rámci projektu budú poskytované
• poradenské služby,
• lokálna krízová linka,
• online poradenstvo.

Podaktivita 1: Obnova poradenských a terapeutických priestorov
Cieľovou skupinou projektu: ženy a ich deti zažívajúce násilie v intímnych vzťahoch, ako osoby ohrozené diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym vylúčením.
Typ projektu: Dopytovo – orientovaný projekt
Trvanie projektu: august 2018 – apríl 2021
Cieľ projektu: Prevencia a eliminácia všetkých foriem diskriminácie
Miesto realizácie projektu: celé Slovensko, primárne oblasť Turca

Monitoring násilia na ženách, ako nástroj k scitlivovaniu verejnej správy

Názov projektu: Monitoring násilia na ženách, ako nástroj k scitlivovaniu verejnej správy
Donor: Európsky sociálny fond
Projekt sa vo svojich aktivitách zameriaval na optimalizáciu procesov pomoci ženám zažívajúcim násilie a ich deťom vytvorením kvalitnejších systémov pri práci s nimi. Jeho realizácia mala zvýšiť efektívnosť verejných služieb na národnej, regionálnej a miestnej úrovni v záujme skvalitnenia pomoci ženám zažívajúcim násilie v rodine a ich deťom prostredníctvom analýz, hodnotení navrhnutých opatrení.
Realizovali sa tieto aktivity:
A1 Monitoring sociálnych služieb poskytovaných UPSVaR pre ženy zažívajúce násilie v intímnych vzťahoch 2018-2019.

Monitoring sa zameral na UPSVaR v Žilinskom, Banskobystrickom, Trnavskom, Nitrianskom, Trenčianskom, Košickom a Prešovskom kraji. Kde sme zisťovali postupy, metódy techniky, ale aj vzdelanie a informovanosť o téme násilia na ženách, ktoré používajú pracovníci a pracovníčky UPSVaR. Monitoring ponúkol komparatívny pohľad na niektoré spoločné parametre medzi regiónmi, ale aj agregovaný pohľad na územie SR.

A2 Monitoring médií hľadiska násilia páchaného na ženách za rok 2018-2019.
Na základe nastavených parametrov sme sledovali mediálne pokrytie problematiky násilia páchaného na ženách v správach spravodajstva vo verejno-právnych aj súkromných médiách všetkých hlavných druhov médií. Sledovali sme počet, rozsah, zameranie aj obsahovú korektnosť správ o násilí na ženách.

A3 Metodika poskytovania služieb pre ženy zažívajúce násilie.
Vypracovali sme metodiku ako záchytného prostriedku, ktorý môže byť efektívne využívaný pre pracovníkov a pracovníčky ÚPSVaR v rámci územia SR. Média dostali k dispozícii informácie, ktoré by mohli napomôcť k prezentácii témy korektným jazykom s jasným pomenovaním tohto javu.

Príspevok z rezervy Úradu vlády

Názov projektu: Príspevok z rezervy Úradu vlády
Donor: Ministerstvo financií SR
Snahou podpory bolo zmierniť dopad násilia páchaného na ženách. Poskytnúť komplexnú pomoc a podporu žene, ktorá zažíva rodovo podmienené násilie. Bezpečne ju previesť celým procesom odchodu od násilníckeho partnera. Projekt je zameraný na udržanie dostupnosti špecifických služieb, podpory krízovej linky a preventívnych aktivít pre dievčatá na stredných školách v regióne Turca. Prostredníctvom realizácie aktivít projektu chceme zvýšiť počet žien, ktoré budú môcť vyhľadať odbornú pomoc, bezpečný priestor, relevantné informácie, bezplatnú pomoc.

Krízová telefonická linka pre ženy

Názov projektu: Krízová telefonická linka pre ženy
Donor: Mesto Martin
Mesto Martin dlhoročne pomáha udržať chod Krízového centra a krízovej linky, a týmto spôsobom prispieva k prevencii a eliminácii násilia páchaného na ženách. Poskytnuté finančné prostriedky sme použili na pokrytie časti nákladov na nájomné, mobilnú telefonické linku a internet za určité obdobie v roku. Prostredníctvom Krízovej telefonickej linky mala klientela možnosť v krízových a života ohrozujúcich situáciách volať s odbornou poradkyňou. Takto mohli rýchlo, bezpečne a bezplatne dostať erudovanú pomoc a podporu. Na krízovej linke poradkyňa poskytuje komplexné poradenstvo (sociálne, ekonomické, právne, psychologické).

Láska neláska

Názov projektu: Láska neláska
Donor: Prevencia kriminality, MV SR
Projekt bol zameraný na preventívne vzdelávacie aktivity rodovo podmieneného násilia páchaného na ženách. Informoval širokú laickú verejnosť a mladých ľudí o mýtoch, skutočných príčinách a dôsledkoch násilia páchaného na ženách, s využitím všetkých prostriedkov komunikačných procesov, tak aby sme prispeli k nulovej tolerancii spoločnosti voči násiliu.
Hlavným cieľom bolo sprístupniť informácie o násilí páchanom na ženách ohrozeným skupinám (ženám zažívajúcim násilie a mladým ženám a dievčatám, ktoré sú potencionálne ohrozené násilím). Projekt mal prispieť k vytvoreniu spoločnosti, v ktorej môžu žiť ženy svoj život bezpečne, slobodne, dôstojne a bez akéhokoľvek ohrozenia.

Projekty 2017

Poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby – špecializovaného sociálneho poradenstva

Názov projektu: Poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby – špecializovaného sociálneho poradenstva
Donor: Žilinský samosprávny kraj
Žilinský samosprávny kraj aj v roku 2017 prispel OZ Žena v tiesni na prevádzku špecializovaných služieb pre ženy, na ktorých je páchané násilie, tým výrazne prispieva k prevencii a eliminácii násilia páchaného na ženách. Finančná pomoc Žilinského samosprávneho kraja je prínosom pre všetky naše klientky, ktoré potrebujú pomoc a podporu v období ich ťažkej životnej situácie, pretože príspevok je využitý na zabezpečenie chodu poradne a udržanie pracovných miest poradkýň, ktoré poskytujú komplexné služby pre ženy zažívajúce násilie v partnerských vzťahoch.

WF 2017 – Podporné skupiny

Názov projektu: WF 2017 – Podporné skupiny
Donor: Slovensko-český ženský fond/ Slovak-Czech Women´s Fund
Projekt Podporné skupiny – podporné služby pre ženy, na ktorých je páchané násilie bol zameraný na rozšírenie služieb pre špecifickú cieľovú skupinu, ženy, na ktorých je páchané násilie. Projekt bol realizovaný v období od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2017 a podporený v rámci grantového kola Proti násiliu páchanému na ženách Slovensko-českého ženského fondu a Philip Morris International Inc.

NDO – Nebuď ďalšou obeťou VIII.

Názov projektu: NDO – Nebuď ďalšou obeťou VIII.
Donor: Žilinský samosprávny kraj
Cieľom projektu bolo pokračovať vo vzdelávacích aktivitách v téme násilia na ženách – rodovo podmieneného násilia určeného pre stredoškolskú mládež, konkrétne pre dospievajúce dievčatá vo veku 17 – 19 rokov. Projekt Nebuď ďalšou obeťou VIII. sme zrealizovali v období august – november 2017, oslovili sme stredné školy v Turčianskom regióne, priamo prednáškovú činnosť sme realizovali v septembri až novembri na 6 školách Turčianskeho regiónu, kde sme zrealizovali 10 prednášok pre 282 študentiek a študentov.

MF – Príspevok z rezervy Úradu vlády

Názov projektu: MF – Príspevok z rezervy Úradu vlády
Donor: Úrad vlády SR
Snahou podpory bolo zmierniť dopad násilia páchaného na ženách. Poskytnúť komplexnú pomoc a podporu žene, ktorá zažíva rodovo podmienené násilie. Bezpečne ju previesť celým procesom odchodu od násilníckeho partnera. Projekt je zameraný na udržanie dostupnosti špecifických služieb, podpory krízovej linky a preventívnych aktivít pre dievčatá na stredných školách v regióne Turca. Prostredníctvom realizácie aktivít projektu chceme zvýšiť počet žien, ktoré budú môcť vyhľadať odbornú pomoc, bezpečný priestor, relevantné informácie, bezplatnú pomoc.

Partnerský projekt „Spoločné ciele“

Názov projektu: Partnerský projekt „Spoločné ciele“
Donor: Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu. Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
Spoločné ciele bol zameraný na poskytovanie špecializovaných odborných služieb pre ženy zažívajúce násilie, ako aj na zvyšovanie kvality týchto služieb prostredníctvom vzdelávania poradkýň a výmenu skúseností pomáhajúcich organizácií podieľajúcich sa na projekte.

Partneri projektu:
Náruč- Pomoc deťom v kríze, Maják nádeje n.o., Občianske združenie Žena v tiesni, Hlavné mesto Slovenskej republiky- Krízové centrum Repuls Zámerom projektu DGV02003 realizovanom v rámci programu Úradu vlády SK09 Domáce a rodovo podmienené násilie spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky pod názvom „Spoločné ciele“ je zníženie rodovo podmieneného násilia. Projekt je realizovaný na území Bratislavského a Žilinského kraja.

Krízová telefonická linka pre ženy

Názov projektu: Krízová telefonická linka pre ženy
Donor: mesto Vrútky
Mesto Vrútky podporou projektu Krízová telefonická linka pre ženy prispelo k udržateľnosti činnosti poradne a týmto krokom pomohlo k prevencii a eliminácii násilia páchaného na ženách. Finančná pomoc mala prínos pre všetky naše klientky, ktoré potrebovali v období ich ťaživej životnej situácie rýchlu a erudovanú pomoc a podporu. Dotáciou sme pokryli časť výdavkov na telefonickú linku a internet, náklady na prenájom priestorov.

Dotácia

Názov projektu: Dotácia
Donor: MPSVaR
Dotácia smerovala na podporu činnosti OZ Žena v tiesni. Aktivity, na ktoré bola poskytnutá dotácia boli realizované od 1.6.2017 do 31.12.2017. Erudované poradkyne v oblasti sociálneho a právneho poradenstva poskytovali špecializované poradenstvo klientkám - ženám zažívajúcim násilie zo strany partnera. Poradenské služby boli zabezpečené prostredníctvom krízovej linky, ambulantne a emailovou formou. Ďalšie činnosti, ktoré boli realizované: preventívne aktivity, podporné skupiny a vytvorenie elektronickej databázy na zber štatistických údajov o klientele OZ Žena v tiesni.

Bezpečná ženská sieť

Názov projektu: Bezpečná ženská sieť
Donor: Slovensko-český ženský fond, Philip Morris Slovensko s.r.o.
Žena v tiesni spolu s ďalšími šiestimi organizáciami zo Slovenska (Fenestra, Hana, Kotva, Možnosť voľby, Pomoc rodine, Progresfem) tvorí Bezpečnú ženskú sieť, ktorá realizovala projekt, ktorého cieľom bolo:
● zvýšiť participáciu Bezpečnej ženskej siete (BŽS) na tvorbe verejných politík zameraných na ženy, ktoré zažili alebo zažívajú násilie a ich deti a ich efektívnejšie ovplyvňovanie;
● zviditeľniť BŽS a skúseností organizácií v oblasti násilia páchaného na ženách a ľudských,
● zmapovať doterajšie činnosti organizácií združených v BŽS v oblasti násilia páchaného na ženách a ľudských práv žien;
● zlepšiť podmienky na zvýšenie informovanosti o BŽS (a tým aj samotnej témy násilia páchaného na ženách) a možnosti na úspešnú advokáciu v prospech žien a detí;
● zlepšiť podmienky na zabezpečovanie udržateľných zdrojov financovania ženských mimovládnych organizácii (MVO).