Som žena zažívajúca násilie

Nie ste v tom sama

Možno máte strach, možno ešte veríte, že čas všetko zmení. Premýšľate, prečo práve Vám sa dejú veci, ktoré Vás ničia, ohrozujú. Možno už nemáte energiu účinne sa brániť, pripadá Vám, že násilie nedokážete zastaviť. Máte pocit, že ste zlyhali a na všetko ste ostali sama a nemá Vám kto pomôcť.

Určite nie ste sama, takéto starosti trápia mnoho žien. Našu pomoc už vyhľadalo približne 800 žien, a preto ani vy neostávajte so svojim problémom sama a vyhľadajte pomoc, násilie samo od seba neprestane, ale existuje viacero ciest, ako je možné sa dostať z bludného kruhu násilia, ktoré zažívate. Už tým, že ste vyhľadali našu stránku, prestávate byť osamelá so svojím problémom. Našou snahou bude pomôcť Vám nájsť cestu z násilníckeho vzťahu. Nikdy nie je neskoro odísť z násilníckeho vzťahu.

Vaša situácia nie je bezvýchodisková, skúste sa obrátiť na niektorú z poradní vo vašom okolí, prípadne kontaktujte našu poradňu. Kde sú pre Vás k dispozícii odborné poradkyne, ktoré Vám môžu pomôcť nájsť novú cestu života.

Ak sa rozhodnete pre zmenu, súčasne tým povzbudíte tie ženy, ktoré zotrvávajú v násilníckom prostredí.

- V súčasnosti na Slovensku zažíva násilie 21,2% dospelých žien vo veku od 18-64 rokov, ktoré majú v súčasnosti partnera,¹ teda približne 570 tisíc žien.
- Situácia žien zažívajúcich násilie v partnerskom vzťahu je prirovnávaná k vojnovému stavu, prežitiu prírodnej katastrofy, či koncentračného tábora.
- Násilie samé neprestane!
- Násilník sa nezmení!
- Konanie násilného partnera je vedomé a cielené!
- Násilie nemožno ničím ospravedlniť.
- Za násilie je zodpovedný ten, kto ho pácha!
- Nikto nemá právo páchať na Vás násilie.
- Každý má právo žiť bez násilia a nezaslúži si byť zneužívaný.
- Netolerujme násilie spoločne!

¹ Údaj z posledného reprezentatívneho výskumu: Bodnárová, Filadelfiová, Holubová: Reprezentatívny výskum výskytu a skúseností žien s násilím páchaným na ženách (VAW) na Slovensku, IVPR a UNIFEM, 2008.