Varovné signály

Varovné signály

Násilie nezačína po niekoľkých rokoch spolužitia. Síce na začiatku partnerského vzťahu bývajú zväčša signály poukazujúce na násilné správanie nevýrazné, ale určité varovné signály prejavujúce sa v správaní u potencionálneho násilníka môžeš odpozorovať. Často ich však prehliadame, spočiatku ich aj ospravedlňujeme a veríme, že partner sa zmení vďaka láske.

Násilie vo vzťahu nie je medzi teenagermi nič neznáme. Vo svete celá tretina teenagerov vo veku 13 až 17 rokov hovorí, že majú buď oni sami, alebo ich kamaráti skúsenosti s násilím. V prieskumoch priznalo každé desiate dievča vo veku 17 – 22 rokov, že ju partner bije, alebo je vo vzťahu ponižovaná, alebo bola obmedzovaná svojím priateľom.

Buď ostražitá, pokiaľ tvoj partner :
- trvá na rýchlom zblížení sa vo vzťahu,
- je extrémne vlastnícky alebo žiarlivý a ospravedlňuje to tým, že sa jedná o prejav lásky
, - je niekedy milý (hlavne pred rodinou a kamarátmi) a niekedy vulgárny (hlavne v súkromí), má ako keby dvojitú tvár,
- kontroluje Ti telefón, maily,
- presadzuje stereotypné názory na rodové role, hovorí pohŕdavo o ženách,
- kritizuje tvoj vzhľad a konanie,
- ponižuje ťa, kričí na teba, manipuluje ťa,
- chce, aby si sa vzdala svojich aktivít a koníčkov,
- trvá na tom, že nemáš tráviť čas s príbuznými alebo priateľmi,
- vyrástol v rodine, kde sa vyskytlo násilie,
- v minulosti už niekoho napadol alebo zbil,
- za svoje konanie nepreberá zodpovednosť,
- príliš pije a užíva drogy, ktoré menia jeho správania na agresívne a potom svoje správanie ospravedlňuje tým, že bol pod vplyvom alkoholu a drog,
- vyhráža sa samovraždou alebo zabitím (napr. keď by si ho opustila),
- obviňuje druhých za svoje zlyhania a ťažkosti,
- robí hanlivé poznámky o druhých,
- stráca kontrolu nad svojim konaním, je impulzívny, máva výbuchy zlosti.

Výskyt viacerých signálov navzájom môže byť znakom násilného správania, preto neignoruj túto skutočnosť. Ak sa vo vzťahu necítiš dobre, je lepšie čím skôr vzťah ukončiť, partner – násilník sa nikdy nezmení.