VÝROČNÁ SPRÁVA 2017 - KRÍZOVÉ CENTRUM ŽENA V TIESNI