E-mailová poradňa

Emailová poradňa je učené pre anonymné konzultácie v prípadoch násilia na ženách v partnerských vzťahoch

Tu máte príležitosť požiadať naše poradkyne o konzultáciu, o odpovede alebo o spracovanie uloženého návrhu. Do 24 hodín dostanete osobnú odpoveď. Online poradňa je anonymná a zadarmo. Kvalifikovaní odborníčky vám poskytnú poradenstvo vo všetkých otázkach týkajúcich sa násilia páchaného na ženách. Obsah konzultácií je prísne dôverný. Osobné údaje a údaje nebudú zhromažďované ani prenášané. Výmena údajov v e-mailovej konzultácii je zašifrovaná v obzvlášť bezpečnom štandarde, takže nikto z vonku sa nemôže pozrieť na kontakty.