Štokholmský syndróm

Žena, na ktorej je páchané násilie sa nachádza v špecifickom emocionálnom vzťahu – mimoriadne silnej moci, voči ktorej je bezmocná.

Pozorovaním sa u žien zistili rovnaké prejavy a symptómy ako u ľudí, ktorí prežili koncentračné a zajatecké tábory, boli obeťami únosov, prepadov alebo prežili prírodné katastrofy. Jedným zo znakov tohto špecifického emocionálneho vzťahu označovaným „štokholmský syndróm“ je lojalita k násilníkov, snaha chrániť ho, dokonca súcit a spolupráca s ním.

Vznik štokholmského syndrómu je podmienený:


- ohrozením života obete;
- obeť nemôže uniknúť, respektíve je o tom presvedčená;
- izoláciou od iných ľudí;
- prechodnou náklonnosťou, prechodným priateľským správaním násilníka.

Zdroje


Herman, J. L.: Trauma a uzdravenie. Bratislava, Aspekt 2001 Egger, R.: Konať proti násiliu na ženách. Bratislava, Aspekt 2002